Naboer kan lett bli irritert på hunden. Så snart den hører noen i trappen stormer den til døren og bjeffer. Om hunden begynner å vokte sitt revir eller andre objekter på alvor, kan store problemer oppstå både i familien og i nabolaget. En hund som betrakter sofahjørnet som ”sitt” og markerer det med å bjeffe, knurre og kanskje gjøre utfall er ikke noe kjekt å ha i hus, uansett størrelse hund. Like ille er det om hunden begynner å vokte tomten eller familien sin.

Individer har ulike vaktbehov

Årsaken til hundens oppførsel ligger i flokk- og rangoppførsel samt byttebevissthet. Redsel og usikkerhet gjør at en del hunder markerer ved å bjeffe og gjøre utfall. En del hunderaser er avlet for å vokte og har selvsagt denne atferden sterkere i seg enn en vanlig selskapshund. Men selv en selskapshund kan overraske sine omgivelser og forandre seg til et ”monster” når noen fremmende kommer inn på eiendommen eller leiligheten.

La ikke valpen vokte

All hundeoppdragelse og sosialisering henger sammen og må starte med en gang den nye hunden flytter inn. Meld hunden på et valpekurs, der får den treffe andre hunder og mennesker under kontrollerte former.

Både du og hunden kommer til å ha mye nytte og glede av det. Valpen må få vite sin plass i flokken, det vil si familien, og den må alltid være nederst på rangstigen. I de fleste tilfeller er det ikke noe problem så lenge den er valp. Det er gjerne når hunden når pubertetsalder at den kan forsøke på klatre oppover rangstigen..

Forsøk å bestemme selv

I en del tilfeller gjør hunden det til sitt ansvar å vokte familien. I andre tilfeller forsøker den å klatre oppover rangstigen ved å markere seg mot de som er langt nede på rangstigen, ofte barna i familien. Slike hunder adlyder bare en i familien, noe som er vanskelig for resten av familiemedlemmene.

Vennlige konsekvente irettesettelser og stor tålmodighet skal til for å bryte denne atferden. Del på turgåingen og andre hundeaktiviteter slik at hunden lærer seg å omgås alle familiemedlemmene på en bra måte. Man må også huske på å lære, fremfor alt barn, å respektere hunden. Om hunden ligger og sover skal den få gjøre det i fred og ikke bli vekket brått av ett entusiastisk klemmende barn.

Bjeffer når det kommer besøk

Når det gjelder bjeffing på besøkende er det viktig å forsøke å analysere om hunden vokter, er redd eller kanskje glad. Du må være sikker på om hunden er redd eller vokter.

Er hunden litt forsiktig må man vennlig vise at gjesten ikke er noe å være redd for, men man skal absolutt ikke tvinge hunden til å hilse på noen. Det kan i verste fall fremprovosere angstbiting. Om du sørger for å hilse på gjestene først er mye gjort. Hunden ser at den fremmende ikke er farlig og dessuten velkommen. Du er dessuten høyest i rang da du hilser først og godkjenner en nykommer i ”flokken”.

Belønn med godbit

Bjeffer hunden for den er glad må du forsøke å avbryte bjeffingen, kanskje ved å gi hunden en leke å bære eller en godbit. Risikoen med godbit er at hunden lærer seg at den får godbit når den bjeffer. Kjeft ikke på hunden ved gledesbjeff, den kan misforstå og tro at den ikke får lov å hilse og blir usikker på den som kommer.

Om nå hunden din allikevel skulle utvike en vakt- og bjeffende atferd er det viktig å avbryte atferden. Ligger hunden og knurrer til alle må du vennlig men bestemt ta hunder bort derfra, la menneskene komme inn og siden vise hunden hvor den kan være. Om hunden ikke lar seg vise bort har du et stort problem og bør søke hjelp for å kunne bryte atferden. Alle hunder er individer og det er individuelt hvordan slike problemer skal løses.

Tren med bekjente

Om hunden er redd eller usikker er det bra om man kan trene med bekjente som kan hilse på hunden slik at den forstår at det ikke er farlig. For hunder som liker å bære på ting eller gjør det på kommando, kan det å bære noe forhindre bjeffing. Da tar man egentlig bare bort symptomene, ikke årsaken, men det kan i lengden gjerne gjøre at hunden glemmer å bjeffe.

”Å lære gamle hunder nye kunster”

Om du har overtatt en eldre hund som har noen av disse problemene kan det være vanskelig å korrigere det. Men man kan alltid lære gamle hunder nye kunster. Det finnes hjelp å få, enten fra frittstående hundeinstruktører eller den lokale hundeklubben. Det kan komme til å ta lang tid og kreve stor tålmodighet av deg, men er vel verdt det tilslutt.