Spørsmål og svar om betaling

Det kan dukke opp mange spørsmål når det gjelder betaling av forsikring. Her gir vi deg svar på noen vanlige spørsmål.

Hva gjør jeg for å kunne betale med AvtaleGiro?

Hvis du nylig har tegnet forsikringen sender du inn søknadsblanketten om AvtaleGiro som du får sammen med forsikringsbrevet ditt. Observer at søknaden om AvtaleGiro må sendes inn i god tid før siste betalingsdato på fakturaen din. AvtaleGiro må bli godkjent før betalingsfristen går ut for at forsikringen skal være gyldig. Dette kan ta opptil seks uker ved innsending av søknadsblankett. Du kan også søke via din nettbank. Du finner også søknadsblanketten her.

Hvis du ønsker at vi skal trekke et annet betalingsintervall (for eksempel hver måned) enn du valgte når du tegnet forsikringen, må du kontakte oss.


Jeg vil betale via AvtaleGiro, men har fått en faktura – hva gjør jeg?

Hvis du vil betale forsikringen din via AvtaleGiro fyller du i søknadsblanketten som du får sammen med forsikringsbrevet ditt. Observer at søknaden om AvtaleGiro må sendes inn i god tid før siste betalingsdato på fakturaen din. AvtaleGiro må bli godkjent før betalingsfristen går ut for at forsikringen skal være gyldig. Når du har fått en bekreftelse om at AvtaleGiro er godkjent, kan du se bort fra fakturaen. Får du ikke en slik bekreftelse før betalingsfristen på fakturaen er utgått, er det viktig at du kontakter oss.


Har dere fått min AvtaleGiro-søknad?

Når AvtaleGiro er lagt opp i banken din og registrert hos oss, sender vi ut et nytt forsikringsbrev til deg med informasjon om kommende trekk. Du kan også logge inn på Mine sider for å kontrollere om du har en gyldig AvtaleGiro-avtale med oss.


Hvordan kan jeg dele opp betalingen?

Velger du å betale med faktura, kan du dele opp årspremien din i to halvårsregninger istedenfor en helårsregning. Vil du heller legge opp betalingen din på AvtaleGiro kan du selv velge om en del av premien skal trekkes hver måned, hvert kvartal eller hvert halvår. Søk om AvtaleGiro her.


Du kan se innbetalingene dine hvis du logger inn på Mine Sider. Du kan også kontakte oss, så hjelper vi deg med.


Jeg har betalt fakturaen min, men har likevel fått en påminnelse, hvorfor?

Det kan være slik at påminnelsen ble send ut før innbetalingen din ble bokført hos oss. Logg inn på Mine Sider for å se om forsikringen din er betalt, eller kontakt oss.Hvis du vil se summen for trekket kan du logge inn på Mine sider eller kontakte oss. Du har også en oversikt over kommende trekk på det nyeste forsikringsbrevet ditt. Observer at forsikringen trekkes på forskudd ved betaling med AvtaleGiro. Hvis forsikringen nylig er tegnet eller endret kan det første trekket være større.


Premien trekkes i forskudd når man betaler med AvtaleGiro. Første trekk er derfor premien for perioden fra den datoen du tegnet forsikringen til og med måneden etter trekket. Hvis du kjøpte forsikringen i begynnelsen av måneden blir det første trekket tidligst neste måned.


Hvis et trekk har uteblitt vil det trekkes sammen med trekket som går måneden etter. Hvis to trekk uteblir etter hverandre opphører AvtaleGiro-avtalen, og du får i stedet tilsendt en faktura for resterende årspremie. Vil du søke om AvtaleGiro igjen kan du kontakte Agrias Kundesenter på 24 12 40 00 eller søke om AvtaleGiro på nytt.


Det kan finnes flere årsaker til hvorfor et månedstrekk er større enn normalt:

 • Du har nylig kjøpt forsikring
  Med AvtaleGiro betaler du alltid i forskudd. Første trekk er derfor premien for perioden fra den datoen du kjøpte forsikringen til og med måneden etter trekket. Hvis du har tegnet forsikringen i begynnelsen av måneden blir det første trekket tidligst neste måned.

 • Nylige endringer i forsikringen
  Hvis du nylig har endret forsikringsbeløpet, forsikret et nytt dyr til forsikringsavtalen eller gjort noen andre endringer i forsikringsavtalen, kan månedsbeløpet øke. Da trekkes nemlig premien fra endringsdatoen til og med den kommende måneden.

 • Uteblitt trekk
  Hvis forrige måneds trekk ikke ble gjennomført vil dette trekkes sammen med neste måneds trekk. Hvis to trekk uteblir etter hverandre vil AvtaleGiro opphøre, og du vil i stedet få tilsendt en faktura for resterende årspremie. Vil du søke om AvtaleGiro igjen kan du kontakte Agrias Kundesenter på 24 12 40 00  eller søke om AvtaleGiro på nytt.

Hvorfor er det ikke trukket fra min konto?

 • Ingen dekning på konto
  Kontroller med banken at det var dekning på din konto ved trekktilfellet. Mange banker krever at det finnes dekning allerede et par dager før trekkdatoen. Hvis forrige måneds trekk ikke ble gjennomført vil premien trekkes sammen med kommende måneds trekk. Hvis to trekk har uteblitt etter hverandre opphører AvtaleGiro og du får i stedet tilsendt en faktura for resterende år. Vil du søke om AvtaleGiro igjen kan du kontakte Agrias Kundesenter på 24 12 40 00 eller søke om AvtaleGiro på nytt.

 • Byttet bank eller kontonummer
  Hvis du har byttet bank eller kontonummer må du be banken din melde fra til oss om dette. Da fortsetter AvtaleGiro som vanlig uten avbrudd. Hvis forrige måneds trekk ikke ble gjennomført vil premien trekkes sammen med kommende måneds trekk. Hvis to trekk har uteblitt etter hverandre opphører AvtaleGiro og du får i stedet tilsendt en faktura for resterende årspremie. Vil du søke om AvtaleGiro igjen kan du kontakte Agrias Kundesenter på 24 12 40 00 eller søke om AvtaleGiro på nytt.

 • Avsluttet forsikringen nærme trekkdatoen
  Hvis du avslutter forsikringen nær trekkdatoen er det ikke alltid det går å stoppe det kommende trekket. Du vil da få tilbakebetalt summen til kontoen din måneden etter.

 • Utestående sum
  I blant kan det finnes premie igjen å betale på forsikringen, for eksempel hvis forsikringen ikke var betalt før du avsluttet den. Vi debiterer premie til og med den måneden forsikringen avsluttes. Har du delt opp betalingen og avslutter forsikringen før premien er betalt, vil vi trekke dette fra din konto ved nestkommende trekkdato.

I blant kan det finnes premie igjen å betale på forsikringen, for eksempel hvis forsikringen ikke er betalt. Vi debiterer premie til og med den måneden forsikringen avsluttes.