Når du betaler med AvtaleGiro, trekkes beløpet forskuddsvis. Det vil si at det første trekket kan bestå av opptil to-tre måneder. Derfor vil det første månedstrekket ofte være høyere. 


Jeg vil betale via AvtaleGiro, men har fått en faktura – hva gjør jeg?

Hvis du vil betale forsikringen med AvtaleGiro, følger du stegene over. Når du har fått en bekreftelse om at AvtaleGiro er godkjent, kan du se status på avtalen i Mitt Agria. Får du ikke en bekreftelse på dette før betalingsfristen, er det viktig at du kontakter oss


Jeg har betalt fakturaen min, men har likevel fått en påminnelse. Hvorfor?

Det kan for eksempel skyldes at påminnelsen ble sendt ut før innbetalingen din ble bokført hos oss. Logg inn på Mitt Agria eller kontakt oss for å dobbeltsjekke at betalingen er registrert. Hvis et trekk ikke går gjennom, skyldes det som regel manglende betaling eller for lav beløpsgrense i banken. Beløpet vil da legges på fakturaen måneden etter. Hvis du ikke betaler denne fakturaen, opphører AvtaleGiro-avtalen. Du får da tilsendt en faktura i posten med resterende beløp for forsikringsåret. Hvis du ønsker å opprette en ny AvtaleGiro-avtale, er det viktig at du tar kontakt med oss


Det kan finnes flere årsaker til hvorfor et månedstrekk er større enn normalt:

 • Du har nylig kjøpt forsikring
  Med AvtaleGiro betaler du alltid i forskudd, og første trekket består derfor av inneværende måned og neste måned. 
 • Nylige endringer i forsikringen
  Hvis du nylig har endret forsikringsbeløpet eller gjort noen andre endringer, kan månedsbeløpet øke. 
 • Uteblitt trekk
  Hvis forrige måneds trekk ikke ble gjennomført, vil dette legges på neste måneds trekk. 

Hvorfor er det ikke trukket fra min konto?

 • Ingen dekning på konto
  Kontroller med banken din at det var dekning på kontoen din på forfallsdatoen. Det kan ha skjedd noe teknisk i overføringen. Ta kontakt med oss dersom hvis du har noen spørsmål knyttet til dette.
 • For lav trekkgrense
  Det kan skyldes at trekkgrensen din er for lav. Dette kan du kontrollere ved å hente opp eFaktura- eller AvtaleGiro-avtalen i banken din.
 • Byttet bank eller kontonummer
  Hvis du har byttet bank eller kontonummer må du ta kontakt med kundesenteret, slik at vi får lagt opp en ny betalingsavtale. Husk å oppdatere kontonummeret ditt på Mitt Agria, med tanke på eventuelle utbetalinger. 

 • Avsluttet forsikringen nærme trekkdatoen
  Hvis du avslutter forsikringen nærme forfallsdatoen, er det ikke alltid det går å stoppe det kommende trekket. Du vil da få tilbakebetalt summen til kontoen din måneden etter.
 • Utestående sum
  I blant kan det finnes premie igjen å betale på forsikringen, for eksempel hvis forsikringen ikke var betalt før du avsluttet den. Vi debiterer premie til og med den måneden forsikringen avsluttes. Har du delt opp betalingen og avslutter forsikringen før premien er betalt, vil vi trekke dette fra din konto ved nestkommende trekkdato.

I blant kan det finnes et utestående beløp å betale på forsikringen, for eksempel hvis forsikringen ikke er betalt. Vi debiterer premie til og med den måneden forsikringen avsluttes.


Da har du mest sannsynlig huket av for både eFaktura og AvtaleGiro som betalingsmetode i nettbanken din. Følg med på status på AvtaleGiro-avtalen din på Mitt Agria, og så fort denne avtalen er i orden kan du slette eFakturaen. 


Hvorfor får jeg opprettet eFaktura med tilbydere jeg ikke kjenner? 

eFaktura-avtaler opprettes automatisk hvis du har aktivert "Ja takk til alle". Du kan selvsagt slette en eFaktura-avtale med en tilbyder etter at avtalen er aktivert (dette gjør du i nettbanken din).