Hva er AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Banken sørger for at regningen betales direkte fra din konto på forfallsdato, og i nettbanken din har mulighet til å sette opp varsling før pengene trekkes på konto. Du slipper å huske på forfallsdatoer, beløp, KID- og kontonumre, ettersom betalingen skjer automatisk.

Med AvtaleGiro kan du velge mellom å betale månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig.


Jeg ønsker å betale månedlig, men har fått en faktura – hva gjør jeg?

På baksiden av forsikringsbeviset, som du enten mottok i posten eller via Digipost, fins det en faktura. Denne betaler du manuelt i nettbanken din. Etter at du har betalt vil du enten få spørsmål om å inngå AvtaleGiro-avtale med oss, avhengig av hvilken bank du har, eller så må du sette opp avtalen manuelt i nettbanken din. 

Følg stegene under for hvordan du oppretter AvtaleGiro i nettbanken din. Trenger du hjelp? Ta kontakt med banken din. 


Hvordan oppretter jeg AvtaleGiro-avtale i nettbanken?

Slik setter du opp avtalen:

 1. Den enkleste måten å opprette AvtaleGiro er direkte i nettbanken din ved å søke frem Agria Dyreforsikring i listen over betalingsmottakere. Du trenger så å taste inn KID-nummeret som du finner på den første regningen du mottok fra oss, oppført på forsikringsbeviset. PS! Forsikringsbeviset mottok du enten per post eller via Digipost. Du kan også se denne som PDF under Vilkår og Dokument i Mitt Agria.

 2. Etter å ha fylt inn disse opplysningene, aktiverer du AvtaleGiro-avtalen i nettbanken din.
 3. Du blir så bedt om å taste inn en maks beløpsgrense per måned for avtalen. Her taster du inn et dobbelt beløp av det fakturaen er på for å sikre at betalingen ikke blir avvist, og i verste fall går til annullasjon. Du blir aldri trukket mer enn hva du skal betale. Hvis du har spørsmål om opprettelse av AvtaleGiro, ta kontakt med banken din.
 4. Etterpå kan du følge statusen på avtalen i Mitt Agria. Gå inn på Betalinger og Betalingsmåte. Her står det oppført hvilken betalingsmåte som gjelder ditt kundeforhold.

 5. Har du valgt å aktivere AvtaleGiro månedlig, trekkes pengene den 15. hver måned. Dette er en fast trekkdato som dessverre ikke kan endres.

Har du problemer med å legge til AvtaleGiro-avtalen i nettbanken din, ta kontakt med banken din.

Opprette AvtaleGiro i 5 av Norges største banker

 

DNB:

Nordea Bank:

Danske Bank:

Handelsbanken:

Sparebank1:


Hvorfor er mitt første månedstrekk så høyt?

Når du betaler med AvtaleGiro, trekkes beløpet forskuddsvis. Første trekket består derfor av inneværende måned og neste måned. Det kan ofte ta opptil 4 uker før en AvtaleGiro-avtale er aktiv i nettbanken, og derfor vil det første månedstrekket ofte være noe høyere.


Første trekk på giroen på forsikringsbeviset samsvarer ikke med første trekk i betalingsplanen. Hvilken skal jeg forholde meg til?

Har du valgt at du ønsker AvtaleGiro med månedlig trekk, vil du finne en betalingsplan på ditt forsikringsbevis med kommende trekk. Litt lenger ned på samme side vil du se en giro med beløp, KID-nummer og forfallsdato.

For å komme i gang med å opprette en AvtaleGiro-avtale, ber vi alle våre nye kunder om å forholde seg til denne giroen (med forfallsdatoen og beløpet som står på giroen). Det er altså denne giroen på forsikringsbeviset ditt som skal betales i nettbanken første gang du betaler til oss. Dette må du gjøre for å kunne aktivere en AvtaleGiro-avtale med oss. 

Den månedlige betalingsplanen forutsetter at AvtaleGiro-avtalen er aktivert i din nettbank. 

Hva gjør jeg så?

Etter du har betalt første regning manuelt i nettbanken din, vil noen få spørsmål om å opprette en AvtaleGiro-avtale med oss. Dette avhenger av hvilken bank du har. Hvis du ikke får spørsmål om å opprette AvtaleGiro-avtale, er det viktig at du oppretter en AvtaleGiro-avtale manuelt i nettbanken din. Følg stegene over for hvordan du gjør dette.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med banken din. 

Hvordan blir det med fremtidige AvtaleGiro-trekk som står i betalingsplanen på forsikringsbeviset mitt?

Etter at du har opprettet en AvtaleGiro-avtale med oss, vil fremtidige trekk gå som normalt fra nettbanken din. Vi ber deg se bort fra første trekk og forfallsdatoen tilknyttet denne summen på betalingsplanen din, da du allerede har betalt denne.


Hvilken dato trekkes pengene fra min konto?

Vi trekker pengene via AvtaleGiro den 15. hver måned. Betaler du med eFaktura, Digipost eller vanlig papirfaktura, vil forfallsdatoen variere etter når du kjøpte forsikringen.


Kan jeg endre den faste trekkdatoen for AvtaleGiro?

Vi har fast trekkdato for AvtaleGiro den 15. hver måned. Dette kan dessverre ikke endres.


Hvorfor er ikke pengene trukket fra min konto?

 • Ingen dekning på konto
  Kontroller med banken din at det var dekning på kontoen din på forfallsdatoen. Det kan ha skjedd noe teknisk i overføringen. 
 • For lav beløpsgrense
  Det kan skyldes at beløpsgrensen din er for lav. Dette kan du kontrollere ved å hente opp AvtaleGiro-avtalen i nettbanken din. Vi anbefaler at du taster inn dobbelt beløp av det første fakturaen er på for å sikre at betalingen ikke blir avvist, og i verste fall går til annullasjon. Du blir aldri trukket mer enn hva du skal betale.
 • Byttet bank
  Hvis du har byttet bank kan du selv opprette AvtaleGiro-avtalen på nytt i din nye nettbank (følg stegene over for hvordan du oppretter AvtaleGiro-avtale). Siden det tar noen uker før ny avtale blir aktivert, er det viktig at du tar kontakt med kundesenteret vårt.
 • Byttet kontonummer
  Har du byttet kontonummer, er det viktig at du oppdaterer kontonummeret ditt på Mitt Agria, med tanke på eventuelle utbetalinger. 

Hva skjer hvis det ikke kan trekkes penger fra min konto?

Hvis et trekk ikke går gjennom, skyldes det som regel manglende betaling eller for lav beløpsgrense i banken. Beløpet vil da legges på fakturaen måneden etter. Hvis du ikke betaler denne fakturaen, opphører AvtaleGiro-avtalen. Du får da tilsendt en faktura i posten med resterende beløp for forsikringsåret. Hvis du ønsker å opprette en ny AvtaleGiro-avtale, er det viktig at du tar kontakt med oss. 


Det er trukket et større beløp enn normalt, hvorfor?

Det finnes flere årsaker til hvorfor et månedstrekk er større enn normalt:

 • Du har nylig kjøpt en forsikring
  Med AvtaleGiro betaler du alltid i forskudd, og første trekket består derfor av inneværende måned og neste måned.
 • Nylige endringer i forsikringen
  Hvis du nylig har endret forsikringsbeløpet eller gjort noen andre endringer, kan månedsbeløpet øke.
 • Uteblitt trekk
  Hvis forrige måneds trekk ikke ble gjennomført, vil dette legges på neste måneds trekk.

Pengene har ikke blitt trukket, hva kommer det av?

Det skyldes enten manglede dekning på konto, eller for lav beløpsgrense. Vi vil da forsøke å trekke beløpet fra kontoen din. Dersom denne heller ikke går gjennom, vil du motta en helårsfaktura per post og et varsel om at AvtaleGiro er sagt opp. Det er da viktig at du tar kontakt med kundesenteret


Hva er beløpsgrense?

Beløpsgrense er maksimumsbeløpet du tillater trukket fra din konto på den enkelte regningen med AvtaleGiro. Det anbefales å sette et beløp dobbelt av det fakturen er på for å sikre at betalingen ikke blir avvist. Du blir aldri trukket mer enn hva du skal betale.


Jeg har avsluttet forsikringen, hvorfor trekkes det penger fra min konto?

 • Avsluttet forsikringen nærme trekkdatoen
  Hvis du avslutter forsikringen nærme forfallsdatoen, er det ikke alltid det går å stoppe det kommende trekket. Du vil da få tilbakebetalt summen til kontoen din måneden etter.
 • Utestående sum
  I blant kan det finnes premie igjen å betale på forsikringen, for eksempel hvis forsikringen ikke var betalt før du avsluttet den. Har du delt opp betalingen og avslutter forsikringen før premien er betalt, vil vi trekke dette fra din konto ved nestkommende trekkdato.

Jeg har avsluttet forsikringen, men likevel fått en faktura – hvorfor?

I blant kan det finnes et utestående beløp å betale på forsikringen, for eksempel hvis forsikringen ikke er betalt, eller ved et eventuelt restbeløp frem til forsikringen ble stoppet. 


Jeg har byttet bank, hva gjør jeg med AvtaleGiro-avtalen da?

Du må opprette avtalen på nytt i din nye bank (følg stegene over for hvordan du oppretter AvtaleGiro-avtale). Når ny avtale opprettes vil den gamle avtalen automatisk avsluttes. Du kan selv opprette avtalen i nettbanken eller ved å kontakte banken din. Siden det tar noen uker før ny AvtaleGiro-avtale blir aktivert, er det viktig at du tar kontakt med oss.


Hvordan vet jeg at dere har mottatt betalingen min?

Du kan selv velge om du vil motta varslinger om Avtalegiro-trekk før disse forfaller til betaling. Dette gjør du når du oppretter AvtaleGiro-avtalen i nettbanken din. Trenger du hjelp? Ta kontakt med banken din.

Ps! Vi anbefaler at du aktiverer varsling for din AvtaleGiro slik at du hele tiden har kontroll over trekkene og hva som går ut av din konto. Du vil også kunne se alle betalingene ligge i forfallsregisteret i nettbanken.


Jeg betaler månedlig - hvor kan jeg se betalingsplanen?

Du kan kun se betalingsplanen dersom du har en aktiv AvtaleGiro-avtale med oss. Dette kan du selv sjekke i Mitt Agria. Gå inn på Betalinger og Betalingsmåte. Her står det oppført hvilken betalingsmåte som gjelder ditt kundeforhold. 

Betalingsplanen kan du se på ditt Forsikringsbevis. Denne fikk du enten per post eller via Digipost. Du kan også se denne som PDF under Vilkår og Dokument i Mitt Agria


Hva er forskjellen på AvtaleGiro og eFaktura?

 • AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Det vil si at banken sørger for regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Det eneste du trenger å gjøre for å komme i gang er å opprette en AvtaleGiro-avtale i nettbanken din, og sørge for at du ikke har for lav beløpsgrense.
 • Med eFaktura kommer regningen ferdig utfylt til nettbanken din. Det eneste du trenger å gjøre er å opprette en eFaktura-avtale.

Slik kommer du i gang med AvtaleGiro!

Slik kommer du i gang med eFaktura!