Gi prisen et navn

Gå til hovedmenyen "Salg" og deretter "Priser". Her oppretter du en pris med et forklarende navn for gebyret (for eksempel direkteoppgjørsgebyr, forsikringsoppgjørsgebyr, direkte forsikringsoppgjør, Agria forsikringsgebyr eller direkteforsikringsgebyr). Navn på prisen er opp til dere selv.

Prisen skal være en honorarpris (pris skal stå i kolonnen "Honorar eks. MVA") og med "Kun i journal" i kolonnen "Vises i". Se bilde for eksempel:

Finn de riktige innstillingene

Gå så til hovedmenyen System à System, velg fanen "Enterprise Settings". Let deg frem til "Skal det legges til avgift for forsikringsoppgjør på regningen?". Her har dere tre valg:

  • "None" – er valgt fra vår side under oppsett av løsningen. Brukes hvis det ikke er ønskelig med gebyr på kundens regning.
  • "Automatic" – velges hvis det automatisk skal legges på gebyr på regningen når kravet sendes inn. Sanimalis bruker da prisen som velges i punkt 3.
  • "Ask User" – velges hvis det ønskes spørsmål om kunden skal belastes med gebyr på sin regning. Spørsmålet vil først komme underveis i forsikringsveiviseren.

I feltet "Pris for avgift for forsikringsoppgjør" velges prisen dere opprettet for gebyr i prisskjemaet i punkt 1. Skal det ikke brukes gebyr velges ingen pris her. Bildet under viser skjemaet System, valgene om ønsket gebyr og eksempel på pris for gebyr.

Trenger du hjelp? Få gratis support!

Ved problemer eller spørsmål, ta kontakt med Sanimalis:

Telefon: 71 20 27 70
E-post: support@sanimalis.no

Se veiledningen for oppgjør uten prisjusteringer.