Før du setter i gang kan du gjerne ta en titt på denne videoen, som viser deg hvordan et helautomatisk oppgjør fungerer:

1. Før dere setter i gang

OBS! Ikke bruk "Forsikringskrav" som tidligere. Denne bruker du derimot til andre forsikringsselskap. Trykk på "Forsikringsveiviser". Denne er kun for kunder i Agria Dyreforsikring.

2. Dette trenger vi av informasjon

Vi trenger følgende informasjon før innsending. 

  • Dyret må være registrert med eier og forsikringsnummer. Bruk formatet: Klientnummer (6-7) – Kontraktnummer (3) – Objektnummer (3). Ved feil format og/eller manglende nummer vil det gis feilmelding. Nummeret må da korrigeres før ny innsending. Hvis dere mangler de 6 eller 3 siste numrene (sifrene bak bindestrek) skal disse fylles ut med nuller. For eksempel XXXXXXX-000-000. Feil nummer kan føre til at kravet knyttes til feil avtale og/eller dyr.
  • Journalen må inneholde minimum én diagnose.
  • Regningen må ha status "Åpen" eller "Klar til betaling", altså ikke være registrert med betaling eller fakturert.

Vi anbefaler at du tar en nøye gjennomgang før dere sender det inn, slik at kravet går gjennom. 

3. Oppgjøret på få sekunder

Hvis det ikke oppstår problemer ved innsending vil kravet automatisk bli behandlet. Dere vil få svar tilnærmet med en gang, og dekningsbeløpet vil legges inn og trekkes fra på kundens regning automatisk.

4. Kundens egenandel

Utestående på regningen vil være kundens egenandel. Regningen kan da betales/faktureres og eventuelt sendes til kunde. Samtidig vil det automatisk opprettes en relatert regning til Agria på dekningsbeløpet. Når dekningsbeløpet fra den relaterte regningen utbetalingen fra Agria, så skal dette beløpet registreres mot kundens regning (den samme regningen).

Trenger du hjelp? Få gratis support!

Ved problemer eller spørsmål, ta kontakt med Sanimalis:

Telefon: 71 20 27 70
E-post: support@sanimalis.no

Se veiledningen for oppgjør med prisjusteringer.