Forhåndsbeskjed hos Agria – når dyret ditt må avlives

Det er en tung avgjørelse å la sin beste venn sovne inn. Noen ganger får vi på Agria spørsmål i forkant av avlivingen om livsforsikringen gir erstatning når dyret ditt må avlives. Vi kan gi beskjed på forhånd hvis vi får alle fakta om dyrets helse skriftlig.

Vårt råd er alltid å ha dyrets beste i tankene og gjør det som er best for dyret. Men for å kunne avgjøre om din forsikring utbetaler erstatning trenger vi å få detaljert informasjon om hunden din og dens helse.

Søk skriftlig hvis du vil ha beskjed i forkant

Alle dyr er ulike og hver situasjon er unik. Av den grunn kan vi aldri love erstatning over telefon, søknaden må sendes skriftlig. Hvis du i forkant vil vite om du får erstatning på din livsforsikring kan du sende e-post eller brev, og be om en tilbakemelding på forhånd. Beskriv dyrets aktuelle helsesituasjon og send med journaler fra veterinæren. Ofte kan veterinæren hjelpe til med dette. 

Søknaden sender du på e-post til smadyr@agria.no for hund og katt, og til hest@agria.no for hest. Merk skrivet med ”forhåndsbeskjed ved avliving”.

Vi jobber alltid så raskt vi kan og med stor forståelse for din situasjon med denne type spørsmål.