Område: Katt Artiklar om Atferdsproblemer

Hvorfor tisser katten utenfor kattedoen? Det vanligste atferdsproblemet blant katter oppstår når en tidligere husren katt plutselig begynner å tisse (vanligst) eller gjøre fra seg utenfor kattedoen. Hvorfor gjør kattene dette? Artiklar
Hvorfor tisser katten på andre steder enn sin kattedo? Når friske dyr tisser på forbudte steder handler det nesten alltid om protest mot det ene eller det andre. Artiklar
Vanlige atferdsforstyrrelser hos katt Hvis en katt plutselig avviker fra sin normale atferd, kan den bakomliggende årsaken være at den er syk. Eieren bør i første omgang ta kontakt med veterinæren. Artiklar
Skrekkaggresjon En aggresjon trenger ikke alltid å være fordi katten er sint. Den kan komme både på grunn av redsel eller som forsvar. Artiklar
Smerteaggresjon Mange eldre katter har ofte kronisk leddverk, stivhet eller skader som gjør dem mindre tolerante ved håndtering. Artiklar