Slik fungerer katteforsikring hos Agria

Egenandel, karenstid og forfallsdag – det er ikke alltid så lett å forstå hvordan dyreforsikringer fungerer. Her har vi derfor samlet informasjon om når forsikringen begynner å gjelde, hva den erstatter og hvordan du skal gå frem hvis du vil endre på noe i forsikringen din.

Forsikringstanken går ut på at mange er med og deler på hverandres kostnader. Forsikringsselskapet fordeler risikoen og tilbyr økonomisk beskyttelse til lave kostnader for de hendelser som har blitt avtalt i forsikringsavtalen.

En forsikringsavtale består av vilkår som bestemmer i hvilke situasjoner eller for hvilke hendelser som en forsikringserstatning kan betales ut. Det er forsikringstakernes egne premier som brukes for utbetaling av forsikringserstatning. Derfor er det viktig at utbetalingene gjøres på korrekt grunnlag.

Grunntanken med dyreforsikring

Forsikringen erstatter kostnader for plutselige og uventede hendelser. Derfor gjelder den ikke for skader og sykdommer som allerede var til stedet eller var påbegynt før forsikringen ble tegnet. Du bør derfor forsikre katten din tidlig og være nøye med å unngå opphold i forsikringen. I alle forsikringer finnes unntak, disse er spesifisert i vilkårene.

Hva erstattes av en katteforsikring?

Det finnes ulike typer katteforsikringer. Den mest vanlige er veterinærforsikring. Den kan erstatte kostnader når en veterinær undersøker, behandler eller pleier din katt på grunn av ulykke eller sykdom. Ofte kan slike undersøkelser og behandlinger bli kostbare, ettersom dyrepleie ikke er finansiert gjennom skatter slik som sykebehandling er for oss mennesker.

En annen vanlig forsikring er livsforsikring. Den kan gi erstatning om katten skulle dø på grunn av en sykdom eller en ulykke. Det finnes også tilleggsforsikringer for blant annet medisinkostnader og for deg som avler på din katt.

Hvor mye erstatter katteforsikringen?

Når begynner forsikringen å gjelde?

Forsikringen din begynner å gjelde fra det tidspunkt Agria mottar forsikringssøknaden, under forutsetning av at katten er helt frisk. De fleste forsikringer har karenstid. Forsikringen erstatter da ikke utgifter for påbegynte sykdommer under de første 20 dagene (karenstid). For skader forårsaket av plutselig ytre vold gjelder forsikringen uten karens, altså fra det tidspunkt da forsikringen trer i kraft.

Når kan jeg gjøre endringer i forsikringen?

Visse endringer kan du gjøre når som helst i forsikringsperioden. Andre endringer kan du kun gjøre ved hovedforfall. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt endringer i din forsikring.

Når kan jeg si opp min forsikring?

Forsikringsavtalen løper normalt i ett år om gangen og du kan derfor si opp ved hovedforfall. I visse tilfeller kan du si opp forsikringen før avtaletiden er slutt, for eksempel om du har solgt din katt, eller om katten omkommer eller avlives. For å kunne si opp forsikringen før hovedforfall skal altså ditt forsikringsbehov ha falt bort.

Du kan også bytte forsikringsselskap under forsikringsperioden. Det er da ditt nye forsikringsselskap som skal sende oppsigelsen til oss, og du har da en måneds oppsigelsestid.

Les mer: Vilkår og skjema