Vanlige atferdsforstyrrelser hos katt

Hvis en katt plutselig avviker fra sin normale atferd, kan den bakomliggende årsaken være at den er syk. Eieren bør i første omgang ta kontakt med veterinæren.

Mange kattespørsmål handler om hvorfor katter oppviser ulik aggresjon, og hvorfor katten gjør fra seg utenfor kassen sin (den vanligste). Grunnen til at fremfor alt disse problemene oppstår og har økt så drastisk, er mange og har sin årsak i at katten som husdyr har økt i popularitet, at de tas for tidlig bort fra mammaen, oftest i en alder av seks til åtte uker, at katteeiere til dels mangler kunnskap om dyrene sine, at katten gis for lite oppmerksomhet og derfor understimuleres og protesterer på en av de få måtene en katt kan. Oftest beror disse forstyrrelsene på eieren selv og hans/hennes relasjon til katten.

Sosialiseringsperiode

En kattunge bør aldri skilles fra mammaen sin før den er ti til tolv uker gammel. Den viktigste sosialiseringsperioden i en katts liv ligger mellom den andre og sjuende leveuken. Katteunger oppfostret i ensomhet, blir sjelden egnede selskapsdyr og blir dårlig rustet til å kunne tilpasse seg andre katter senere i livet.

Katten er et villdyr

Katten er på tross av domestiseringen for flere tusen år siden og all den omsorgen vi gir den i hjemmene våre, innerst inne et villdyr, hvis instinkter kan ligge rett under den myke pelsoverflaten. Den ellers så hyggelige, koselige pusen forvandles til en springende tiger. Da bør man ikke begynne en regelrett tredje verdenskrig mot den ved motangrep, men isteden prøve å forstå de bakomliggende årsakene, som ellers kan utløse enda flere aggresjoner.

Stressede situasjoner

Mange katters atferdsproblemer er et direkte resultat av kattens reaksjon på en stresset situasjon, svært beroende på hvor mye katten har lært seg i løpet av de tidligst formede ukene i livet. Alle dyr er normalt utrustet med en porsjon aggresjonsatferd som arten trenger for å kunne overleve, og katten er ikke noe unntak. Den har et imponerende våpenarsenal.

Aggresjon ofte en forsvarsatferd

I de fleste tilfellene er aggresjonen bare en forsvarsatferd. Når en utvei er stengt, tas klør og tenner i bruk. Dette kan mange ganger være en naturlig atferd fra kattens side, uansett hvor underlig det høres ut.

 

Aggresjonstyper

 

Det finnes mange aggresjonstyper:

 • Avledet (siderrettet) aggresjon
 • Skrekkaggresjon
 • Kjæle- og biteaggresjon
 • Smerteaggresjon
 • Hvorfor utfører katten sine behov utenfor toalettkassen?

 

Disse typene, som hører til atferdsforstyrrelsene, kan bero på:

 • Redsel
 • Jaktinstinkt
 • Smerte
 • Dominans
 • Revirtenk
 • Konkurranseinstinkt
 • Eierskapsfølelse og lek
 • Veterinærmedisinske årsaker

 

Liker? 3 av 3 likte , 5 i rangeringer