Jursvulst hos katt er oftest kreft

I motsetning til hund hvor bare ca. halvparten av svulstene er ondartede (svulster kan også være godartede, og kalles da ikke kreft) er altså 85 % av svulstene hos katt ondartede med evne til å spre seg med lymfen til andre jurkjertler, lymfeknuter og indre organer med lunger som vanligste spredningssted. Katter har vanligvis 4 par jurkjertler som alle kan utvikle en eller flere svulster. Første tegn på slik svulstvekst kan være en eller flere små blemmer eller harde små korn. Svulstene bør fjernes så tidlig som mulig fordi de kan spre seg tidlig i forløpet hos katt. Ubehandlet vil svulsten over tid i de fleste tilfeller bli større, hardere og etter hvert affisere og bryte igjennom overliggende hud med et væskende ofte illeluktende (infisert) sår som resultat. Studier viser at gjennomsnittlig overlevelse etter fjerning av jursvulsten i stor grad avhenger av svulstens størrelse. Er svulsten under 2 cm i største diameter er gjennomsnittlig (median) overlevelse rapportert til 4,5 år mot 6 måneder hvis den måler over 3 cm.

Siden de fleste jursvulster hos katt er ondartede (kreftsvulster) og kan spre seg til lymfeknuter i juret og videre til indre organer med lunger som det vanligste er det vanlig å ta lungerøntgen for å undersøke dette før katten opereres. En blodprøve for vurdering av generell helsestatus hører også med.

Hvorfor får katter brystkreft?

Årsaken til brystkreft hos katt er sammensatt, men en av de viktigste risikofaktorene er kjønnshormonene progesteron og østrogen som produseres i eggstokkene til katten. Disse hormonene er nødvendig for normal utvikling av juret, men kan også føre til jursvulstutvikling fordi østrogen kan gi skader (mutasjoner) på gener som kontrollerer celleveksten i juret og ved at progesteron og østrogen sammen gir et vekstfremmende miljø for allerede etablerte svulster. P-piller til katt består av disse hormonene og fører til at juret blir utsatt ytterligere for disse hormonene. Det er derfor ikke overaskende at studier viser at P-pillebruk er en vesentlig risikofaktor for jursvulstutvikling. Derfor anbefales kastrering fremfor P-piller.

En liten andel av jursvulster hos katt antas også å ha en arvelig komponent, selv om arvegangen ikke er klarlagt. Dette tror man fordi jursvulster ses hyppigere hos enkelte katteraser som siameser, som også utvikler svulstene i yngre alder enn andre raser.

Kastrering før 1 års alder virker forebyggende

Tidlig kastrering (fjerning av eggstokker +/- livmoren) er det som beskytter aller mest mot jursvulster hos katt. Studier har vist at kastrering før 6 måneder, 1 år og 2 år reduserer risikoen for jursvulstutvikling med henholdsvis 91 %, 86 % og 11 %.

Kastrering etter 2 års alder har derimot ingen beskyttende virkning. Drektighet påvirker heller ikke risikoen for jursvulster.

Svulsttyper

Jursvulster hos katt er oftest av typen karsinom eller adenokarsinom. Av disse er subtypen duktalt karsinom forbundet med dårligere prognose enn papillært‐ eller tubulært karsinom. Anaplastisk karsinom medfører den verste prognosen.

I tillegg til å gi svulsten et navn basert på histologisk (undersøkelse av svulstvevet under mikroskop) undersøkelse, blir også svulstens aggressivitet vurdert ved å angi en grad fra 1 til 3 der grad 1 gir best prognose. Grad 2 er rapportert å gi over 50 % sjanse for 1 års overlevelse etter fjerning av svulsten, mens en katt som har fått fjernet en grad 3 jursvulst sjelden lever så lenge som et år etter diagnosen.

Kirurgisk behandling er førstevalg

Målet med operasjon av jursvulstene er å fjerne alt svulstvevet. Med dette menes i de fleste tilfeller ikke bare fjerning av den affiserte kjertelen men hele den samsidige jurlisten. Hvis også kjertler i den andre jurlisten er affisert anbefales også hele denne jurlisten fjernet. Fjerning av begge jurlister må ofte gjøres i to omganger pga problemer med å ha nok hud til å lukke såret hvis alt gjøres på samme tid. Med aggressiv kirurgi vil ca halvparten av kattene fortsatt være svulstfrie etter 1 år og ca en tredjedel vil fortsatt være svulstfrie etter 2 år.

Hvis regionale lymfeknute (den lymfeknuten som ligger nærmest svulsten) er affisert allerede på operasjonstidspunktet eller hvis svulsten har kommet tilbake etter første operasjon er det oppgitt at 51‐66 % av kattene vil få ny svulst eller spredning etter 5,5 måneder.

Av og til kan det være indisert med kun lindrende kirurgisk behandling. Det er i de tilfellene svulsten er tydelig langtkommen uten utsikter for kurativ behandling. Ofte er det sår med sekundær infeksjon på svulstens overflate som gjør at katten plages. Da kan kirurgi av kun synlig svulstområde gi en midlertidig lindring for katten.

Kjemoterapi (cellegift behandling)

For å maksimere svulstfri periode etter fjerning av ondartede jursvulster, kan en følge opp med kjemoterapi etter kirurgi. En kan da forvente positiv respons i halvparten av tilfellene, men effekten denne effekten viser dessverre i de fleste tilfeller å være relativt kortvarig. Det som er det viktige er at det er kattens livskvalitet som er i fokus (også under behandling). Kjemoterapi for dyr er foreløpig et lite utbredt tilbud i Norge, men smådyrklinikken ved Norges veterinærhøgskole og enkelte av de større klinikkene på østlandsområdet tilbyr slik type behandling. Det er da veterinærer med spesialkompetanse innen veterinær onkologi (kreftmedisin) som utfører dette.

Vanligste årsak til død hos katt med jursvulst?

Katter som har jursvulster avlives oftest fordi svulsten har blitt stor med sår som har blitt infisert. Slike svulster væsker, kan lukte råttent og katten slikker mye på den. Ofte avlives de også pga tydelig spredning til brysthulen som igjen kan gi katten respirasjonsproblemer når alt lungevev gjennomvokses av svulstvev, eller det produseres væske i lungene som følge av spredningen. Katter med massiv spredning til lungene har en gjennomsnittlig (median) overlevelse på bare 1 måned.

Kilder:

Wypij et al, Malignant mammary tumors: Biological behavior, prognostic factors, and therapeutic approach in cats. Veterinary medicine June 2006, pp. 352‐366.

 

Støtt brystkreftsaken!

Agria Dyreforsikring støtter Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Gjør et kupp og støtt samtidig brystkreftsaken!

Radio Metro vil sammen med sine samarbeidspartnere gjennom hele oktober auksjonere bort ting og opplevelser på nettstedet Auksjonen.no.

Les mer her