Det er lett å glemme hvor mange dyr som faktisk ble syke og døde av infeksjonssykdommer som kattepest når det ikke fantes noen vaksine. Antallet faktiske bivirkninger kan antas å være større enn de som oppdages, som i sin tur kan være fler enn de som faktisk rapporters. I bivirkningsrapporteringen finnes det derfor mange innebygde feilkilder.

Den menneskelige faktoren, nye produkter som veterinæren ikke har brukt tidligere, rykter blant dyreeiere og veterinærer og hva som anses å være uventede bivirkninger påvirker rapporteringen. Oppfølgningen av mistenkte bivirkninger som rapporteres inn er også vanskelig, og en sikker kopling til den aktuelle vaksinen kan ikke alltid gjøres.

Systemiske og lokale bivirkninger

Bivirkninger kan deles inn i systemiske og lokale bivirkninger. Eksempel på systemiske bivirkninger, som påvirker hele kroppen, er når katten får feber, blir trøtt eller mister appetitten etter vaksineringen. Symptomene kommer noen timer etter injeksjonen og kan vare i 24 til 36 timer. Symptomene er ofte milde og går raskt over, men i enkelte tilfeller blir reaksjonen kraftigere og dyret kan trenge veterinærbehandling. Reaksjonen betraktes ofte som normal fordi man ved en vaksinering forventer seg at immunsystemet skal svare på en eller annen måte.

En lokal bivirkning kan være en hevelse rundt injeksjonsstedet, ofte i form av en lokal betennelse. Dette pleier å legge seg etter noen uker. En mer alvorlig, men mye mer uvanlig lokal bivirkning er når det oppstår svulster, såkalte sarkomer, som vokser inn i det rundt liggende vevet og som kan være vanskelig å fjerne helt med kirurgi.