Ved å trekke pupillene sammen til en sprekk, får katten enda bedre kontroll over hvor mye lys som trenger inn i pupillen. Grunnen til at katten har vertikale pupiller, er at disse på det viset kan utnytte øyelokkene til i enda større grad å redusere lysstrømmen. Om natten kan pupillen bli så stor som omtrent 1,5 centimeter i diameter, mens den i kraftig sol bare er en strek.

Hvorfor lyser kattens øyne i mørket?

I den bakre delen av øyet er det en bildeforsterkende mekanisme, som består av et lysreflekterende lag, kalt tapetum lucidum (lysende matte), som virker som et speil bak netthinnen, slik at lysstrålene kastes tilbake mot cellene på netthinnen. I totalt mørke ”ser” katten med hjelp av lyd, lukter og følsomheten i værhårene, ikke med øynene.

Kan katter skille mellom farger?

Derom strides fortsatt de lærde. Katten kan skjelne mellom visse farger, men ikke med særlig stor finfølelse. Farger er ikke viktig for katten. Den er innstilt på å se i svakt lys, kun en seksdel av den lysstyrken vi selv trenger for å kunne skjelne bevegelser og former. Derfor har katten flere av én type synsceller (staver) enn det mennesker har, men betydelig færre tapper, som har med fargesynet å gjøre. En katt har problemer med å fokusere på nært hold. Den ser best på omtrent en halv meters avstand eller mer.