Område: Hund Artiklar om Tannskade

Tegn på sykdommer i munnen Tegn på sykdommer i munnen er appetittmangel eller vanskeligheter med å spise. Av og til endrer hunden temperamentet. Den klør seg i munnen og har problemer med å svelge og gape. Illeluktende åndedrett og hevelser hører også til sykdomsbildet. Artiklar