Område: Hund Artiklar om Lek

Stressede hunder Hunder stresser av mange ulike årsaker. De vanligste uttrykkene vi pleier å høre i forbindelse med stressede hunder, er at de er over- eller understimulerte. Artiklar