Reise til utlandet med hund?

Mange ønsker å ta med seg hunden siden på ferie til utlandet, men da er det flere forholdsregler du må ta. 

Enten du vil ha med hunden på hytta i Sverige, på bilferie til Danmark eller på reise til mer eksotiske strøk, er det mye man må tenke på. Reglene for å reise med hund endrer seg stadig, så husk alltid å sjekke Mattilsynets sider for gjeldene reglement.

Revens dvergbendelorm

Blant annet ble det nye regler for behandling mot revens dvergbendelorm fra 1. januar 2017.
Mattilsynset skriver:

Endringene av krav til hvor behandling av hunder mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) kan finne sted innebærer at:

  • Hunder som skal reise til Norge må behandles i utlandet 24 – 120 timer før innreise til Norge. (Behandlingsalternativ i Norge, når du kommer fra EU, omtales under.)
  • Behandlingen må gjennomføres hos veterinær, som også må bekrefte behandlingen i hundens kjæledyrpass.
  • Hvis du reiser direkte fra land hvor revens dvergbendelorm ikke finnes (Storbritannia, Irland, Finland og Malta), trenger du ikke behandle hunden.

Les hele pressemeldingen fra Mattilsynet her

Rabiesvaksine

Skal du ta med hunden til andre land enn Norge og Sverige, må den vaksineres mot rabies for å kunne komme inn i Norge igjen.

Vaksinasjonen må oppfylle alle disse kravene:

  • Vaksinen må være gitt av en autorisert veterinær.
  • Dyret må være minst 12 uker gammelt når det vaksineres. Hvis dyret ble vaksinert før det var 12 uker gammelt, må det vaksineres på nytt før det kan reise til Norge.
  • Vaksinasjonsdatoen må være angitt av en autorisert veterinær eller en offentlig veterinær på riktig sted i passet eller helsesertifikatet til dyret. Vaksinasjonsdatoen må være etter datoen da dyret ble ID-merket eller dyrets ID-merking ble avlest.
  • Vaksinasjonen må være gitt, og ved behov fornyet, i samsvar med vaksineprodusentens anbefaling.
  • Ved grunnvaksinering er vaksinasjonen gyldig tidligst 21 dager etter at vaksinen ble gitt. Ved revaksinering er vaksinasjonen gyldig fra vaksinasjonsdatoen dersom vaksinen ble gitt innenfor gyldighetstiden av forrige vaksinasjon. Ble vaksinen derimot gitt etter at gyldighetstiden for forrige vaksinasjon hadde utløpt, er ikke vaksinasjonen gyldig før det har gått minst 21 dager etter at vaksinen ble gitt (som ved grunnvaksinering).

Presisering av gyldig revaksinering: Alle revaksinasjoner etter grunnvaksinering med Rabisin vet.® skal foretas i perioden 30 – 0 dager før utløp av gjeldende vaksinasjon for at injeksjonen skal regnes som en gyldig revaksinasjon.

Eksempel: Første vaksine (grunnvaksinering) settes 1.januar 2017- da må revaksinering settes mellom 1. og 31. desember 2017 for at revaksineringen skal være gyldig. Dersom revaksineringen settes innenfor dette angitte tidsrommet vil vaksine nummer 2 være gyldig i tre år. Dersom grunnvaksinen og første revaksinasjon er gitt som beskrevet over kan etterfølgende revaksinasjoner gis hvert tredje år. Går det mer enn tre år etter siste revaksinasjon må vaksinasjonsregimet startes på nytt.

  • Vaksinasjonens gyldighetstid skal være angitt av en autorisert veterinær eller en offentlig veterinær på riktig sted i passet eller helsesertifikatet til dyret. Gyldighetstiden kan variere mellom ulike vaksiner og ulike land.
  • Husk at produsenten av Rabisin vet.® anbefaler at dyr ved vaksinering med Rabisin vet.® ikke skal motta andre vaksiner i tidsrommet 14 dager før-14 dager etter at dyret vaksineres.

Legg spesielt merke til at vaksinen ikke er gyldig før etter 21 dager. Så skal du til utlandet med hunden din i sommer, begynner det å haste.  

Passregler for innreise til Norge

1. juni 2016 kom det nye regler for å reise med kjæledyr. De viktigste endringene er at det ble tillatt å ha med seg fugler, kaniner og gnager på reise. 

Du får ikke lenger unntak fra kravet om ID-merking og pass for katter og ildere som reiser mellom Sverige og Norge, så husk å få ordnet med dette før du drar.

Reglene gjelder kun for reise INN til Norge

Husk at reglene kun gjelder for å ta med seg kjæledyr inn til Norge. Når du drar ut av Norge må du sjekke hvilke regler som gjelder i landet du skal besøke. Det finner du på nettsidene til veterinærmyndighetene i landet du skal til.

6 tips på aktivisering

Aktivisering gjør hundene våre gladere og sundere.
Les mer

Bjeffer og vokter

Hunder som bjeffer og vokter for mye kan bli ett problem.
Les mer

Løp med hunden

Løpetrening er bra og moro både for mennesker og hunder.
Les mer

Lederskap i hverdagen

Et forhold med hunden der begge parter er fornøyde er vel det vi alle streber etter?
Les mer

Liker? 2 av 2 likte , 5 i rangeringer