Bodil Ström Holst jobber ved Sveriges Landbruksuniversitet, men har tidligere jobbet ved veterinærinstituttet i Sverige (SVA) med smittsomme sykdommer. En kombinasjon som har ført til at Bodil er en av de veterinærene i Sverige som har best oversikt over kjønnssykdommen Brucella canis som har hatt to utbrudd i landet siden 2011. 

I 1994 ble karantenekravet innen EU-landene opphevet, og dermed ble det åpnet mange dører for oppdretterne.

– Før da hadde bare 1 % av alle kull som ble født i Sverige en pappa som var registrert i et annet land enn Sverige eller Norge. I dag har 8-9 % det, og det vil si ca 1000 kull pr år, sier Bodil.

I 2004 ble også kravet om innførselstillatelse avskaffet, og det eneste som nå kreves for å reise inn i Sverige fra et annet EU-land er pass, ID-merking og gyldig rabiesvaksinasjon. Bodil er nøye med å poengtere de positive sidene som en større gen-pool har for avelen, men også risikoene som oppdretterne bør kjenne til.

– Å drive oppdrett er alltid en slags risikosport og Brucellose er en del av den, sier Bodil.

Kartet illustrerer hvor spredt Brucella canis er i verden.

A: Prøver av hunder viser at sykdommen er vanlig.
B: Enkelte tilfeller er rapportert.
C: Prøver av hunder viser at smitten finnes men den er ikke så utbredt.
Kilde: http://www.actavetscand.com

Hvordan smitter Brucellose?

Bakterien Brucella canis trives og formerer seg i hundens kjønnsorgan og smitter via slimhinner.

– Derfor er det en kjønnssykdom på hund, forklarer Bodil.

Det mest smittsomme er utfloden hos tispene når hun har løpetid og ved abort. Men også i morkakene og i aborterte foster er det maksimalt med bakterier.

– Jag har rent teoretisk regnet på hvor sterk smitten er og har kommet fram til at en teskjed utflod skal rekke til 500 000 doser smitte, forteller Bodil.

En kjønnsykdom for hunder som smitter via kroppsvæsker - mennesker kan også smittes

Urin og sperm inneholder også mye bakterier, så en hund som for eksempel slikker i seg urin eller blod fra en tispe i løp kan også bli smittet.

– Derfor kan tisper smitte hannhunder om de går sammen hos en oppdretter. Utenfor hunden er bakterien relativt kortlivet og går å vaske bort med vanlig desinfeksjonsmiddel.

Hunder kan smitte mennesker og selv om det er uvanlig er det en grunn til at Mattilsynet ser alvorlig på Brucellose. Det finnes konkrete saker om personer som har blitt smittet etter at de for eksempel har vært sammen med en hund som har abortert.

– På mennesker er Brucellose ingen kjønnssykdom men symtomene er influensalignende og sykdommen kan behandles med antibiotika, noe den ikke kan på hund.

Symtomer på Brucellose

På en tispe som ikke går i avl er sykdommen svært vanskelig å oppdage siden symptomene er veldig allmenne og gir utslag i for eksempel trøtthet, matt pels, forstørrede lymfekjertler, øyebetennelse og i noen få tilfeller betennelse i skivene i ryggen.

– På avlstisper derimot skal man være på vakt ved sene aborter og brungrønt utflod, spesielt om man har parret i utlandet, sier Bodil.

Abort i uke 7-9 og misfarget utflod i lang tid etter (opp til 6 uker) er typiske symptomer på Bucellose. Dødfødte eller svake valper og infertilitet er andre symptomer.

– Det skjer også at det blir født valper som virker normale men senere utvikler Brucellose, noe som gjør det til en lumsk sykdom.

På en hannhund kan Brucellose mistenkes tidligere, da sykdommen er mer synlig på dem med betennelse i testikler og sår på pungen. Selv spermkvaliteten påvirkes etterhvert, og han kan bli infertil.

Å bli rammet av Brucellose

Brucellose er en varslingspliktig sykdom og Mattilsynet Svenske Jordbruksverket kan fatte tiltak om hva som skal gjøres om den oppdages. Grunnen til at man reagerer så kraftig er fordi smitten ennå ikke har fått fotfeste i landet, selv om den har blitt oppdaget ved to tilfeller i Sverige, ett i 2011 og det andre ble oppdaget sommeren 2013.

Ved begge utbruddene av Brucellose i Sverige ble smitten oppdaget hos drektige tisper som fikk typiske symptomer sent i drektigheten da de mistet valpene og fikk misfarget utflod. Tispene hadde blitt parret med utenlandske hanner og dessverre var det ingen annen utvei enn å avlive de smittede hundene.

Ved begge utbruddene ble det også foretatt en nøye smittesporing som det svenske Jordbruksverket og det svenske Veterinærinstituttet (SVA) stod for. Det ble tatt gjentatte prøver, både blodprøver og prøver til bakteriologisk dyrking fra kjønnsorganene. Mens smittesporingen ble foretatt satt de mistenkte hundene i hjemmekarantene.

I andre land hvor smitten allerede finnes er situasjonen en helt annen.

– Der er det som oftest opp til oppdretterne om de ønsker å teste sine hunder. Noen oppdrettere reklamerer også med at de for eksempel har et Brucellosefritt oppdrett.

Konsekvenser av Brucellose

Brucellose er en av de største truslene man har som oppdretter. Man risikerer både å miste sin hund, penger og sitt avlsarbeid som man har brukt lang tid på å bygge opp.

– Hvis du kommer i den situasjonen at en av dine tisper aborterer sent, så send for guds skyld inn foster og hinner til obduksjon slik at en eventuell smitte kan oppdages i tide, er anbefalingen fra Bodiln.

Mattilsynet, Jordbruksverket i Sverige og SVA har også klare anbefalinger og krav til prøvetaking for blant annet Brucellose ved parring eller inseminering med utenlandske hunder og ved import av hund. De er basert på risikoene som finnes i ulike situasjoner. Følger du anbefalingene og kravene fra Mattilsynet er risikoen for å innføre Brucellose liten men det finnes ingen garantier.

– Om det er vanskelig å be en utenlandsk hundeeier om å teste sin hund for Brucellose før parring med din, så kan du skylle på at det er regler fra MattilsynetSvenske Jordbruksverket, tipser Bodil.

Svenske Jordbruksverket og svenske Veterinærinstituttets (SVA) anbefalinger:

 

REKOMMENDATIONER OM PROVTAGNING
RisikonivåSituasjonAnbefalt prøvetaking
1 Parring eller inseminasjon, ingen mistanker om Brucellose og ingen reproduktive lidelser. Blodprøve for antistoffundersøkelse.
2 Parring eller inseminasjon, forekomst av reproduktive lidelser, eller import også uten reproduktive lidelser, ingen andre mistanker om Brucellose. Blodprøve for antistoffundersøkelse, 2 prøver med 4-6 ukers mellomrom.
3 Import av hund, parring eller inseminasjon, tidligere forekomster av reproduktive lidelser, mistanke om eventuell infeksjon av Brucellose. Blodprøve, 2 prøver med 4-6 ukers mellonrom, bloddyrking, samt dyrking eller PCR-undersøkelse av sperm eller vaginalprøve.
4 Parring med hund fra en kennel som er infektert med Brucellose, import av hund fra infektert kennel. Frarådes parring eller import.

 


Slik gjelder forsikringen ved Brucellose
Om en Agriaforsikret hund skulle rammes av Brucellose vil det alltid gjøres en bedømmelse på om hunden har blitt smittet før eller etter at forsikringen ble tegnet. Er det en norsk/svenskfødt hund som har blitt forsikret som valp og som for eksempel smittes ved et besøk i utlandet er det ingen begrensninger i forsikringen. Er det derimot en hund som har blitt importert som valp eller i voksen alder og som kan ha blitt smittet før forsikringen ble tegnet blir det ikke dekket.

Her kan interesserte lese mer om Brucellose i Sverige: http://www.actavetscand.com/content/54/1/18