Område: Hest Artiklar om Utstyr

Få bort hår fra hestens dekken Under den kalde årstiden går mange hester med dekken på seg ute i hagen hver dag. Dekkene blir etterhvert skikkelig inngrodde med både leire og hår, og det kan være vanskelig å få de rene. Artiklar
Bremsing av hest Bremsing innebærer at man påvirker hestens nervesystem indirekte slik at den lammes, det vil si blir urørlig og mindre tilbøyelig til å reagere på smertesignaler. Artiklar
Hesten løper ut Med dette mener man at hesten løper ut i stor fart, og at den da blir nesten umulig å kontrollere for rytteren eller kusken. Artiklar