Område: Hest Artiklar om Smittsomme Sykdommer

Kverke hos hest Når konkurransesesongen er i gang er det letthendt at smittsomme sykdommer overføres. Derfor er det viktig at man forsøker å forebygge smittespredningen. Kverke hos hest er en smittsom luftveissykdom som forårsakes av en bakterie, og den er meldepliktig. Artiklar