Område: Hest Artiklar om Kverke

Kverke hos hest Når konkurransesesongen er i gang er det letthendt at smittsomme sykdommer overføres. Derfor er det viktig at man forsøker å forebygge smittespredningen. Kverke hos hest er en smittsom luftveissykdom som forårsakes av en bakterie, og den er meldepliktig. Artiklar
Infeksjoner hos hest Stivkrampe, hesteinfluensa og kverke er infeksjoner som alle hester kan få. Artiklar