Område: Hest Artiklar om Høst

Når blir beitet næringsfattig? Hvordan er det med beitet nå på sensommeren og høsten? Hvor lenge kan hestene gå på beitet om det finnes nok av gress, urter, busker og vann? Når tar næringen i gresset slutt? Hva er det som minsker eller forsvinner av proteiner, energi, vitaminer osv? Kan gresset være frosset og likevel nok næringsrikt, eller må man legge ut høy i tillegg? Artiklar