Vi har sneket oss med på et av de veldig mange veterinærbesøkene den siste tiden med denne diagnosen og noterer flittig mens Monika gyver løst med klippemaskinen for å få has på elendigheten. For vakkert er det virkelig ikke, og det er svært smertefullt for hesten. Her er Monika Pessl Norheims manual i bekjempelse av muggangrep:

Mugg er mange ulike diagnoser

Mange ulike type sår, skader og infeksjoner kan lage liknende symptomer. Det spesifikke med mugg er at huden er sår i kodebøyen og den blir rødere enn normalt eller du kan kjenne småskorper og etter hvert arr i området. Enkelte hester får også små sår oppover pipa, og i mer alvorlige tilfeller blir hele beinet hovent og hesten utvikler en lymfangitt eller en infeksjon med påkjent almenntilstand i tillegg.

Det er sjelden hester blir halte med mugg, men det er vanlig at huden som er angrepet er svært smertefull. Noen ganger er huden så smertefull at hesten får stive bevegelser og har smerte når den beveger seg til og med i skritt. Noen ganger kan infeksjonen gjøre at det renner væske ut fra sårene, og hele beinet ser ”vått” ut. Siden mugg ikke er en spesifikk diagnose, men mange ulike diagnoser, er det mange ulike typer behandlinger mot det en kaller mugg.

Årsaker og disponerende faktorer

Det er mye eier kan gjøre for å bedre prognose og fremme sårheling. Mugg skyldes oftest flere uheldige faktorer sammen, og det er flere typer både bakterier og sopp som kan lage infeksjon i huden i kodebøyen. For å si det enkelt vil alt som kan skade huden hos en hest være en medvirkende årsak. Hos noen blir sårene store og veldig betente med mye puss og verk. Hos andre sees kun små overfladiske skorper, og resten av huden kan se normal ut.

Dersom hesten ikke behandles, kan muggsporene utvikle seg og bli en kronisk tilstand eller hvis tilstanden har vart lenge, kan det skje at huden i området får varige skader og fortykkelser.

Tilstanden kan oppstå hos hester som står på utegang i våte omgivelser, eller hos hester som står i gjørmete paddocker. Noen typer underlag er mer ”muggfremkallende” enn andre. Det kan se ut som visse typer beiter med sandholdig jord, som muligens kan lage små sår baktil i kronranda, kan forårsake mer mugg enn beiter med mykere underlag. Mugg kan også forekomme på ”tørre årstider”, uten at en alltid finner årsaken. Uansett årsak er det viktig av dyrevernmessige årsaker å sørge for at muggen blir behandlet optimalt slik at huden heles.

Noen hester mer utsatt

Hester med rikelig hovskjegg er mer disponert enn korthårete, muligens fordi det er vanskeligere å få huden tørr dersom det er et tykt, vått hårlag der. Det har også vært diskutert om det kan være noe arvelig siden visse raser er med disponert enn andre. Hester uten pigmentering, ofte røde hester med hvite ”sokker” og upigmenterte høver er mer utsatt for å få mugg fremfor hester med mørk pigmentering. Det kan se ut som huden her har dårligere immunforsvar enn hester uten hvite ben.

Noen ganger kan solbrenthet være innledende årsak til at en infeksjon i området starter. Dårlig hygiene ved at hestens bein ikke rengjøres tilfredsstillende kan forårsake mugg. Små sår og rifter som ikke rengjøres og behandles kan også være medvirkende årsak. Også uheldig anatomi kan disponere for mugg. Drakt-tranghov og dårlig utviklete hovballer kan gi opphav til skrukker og rynker i kodebøyens hud. Disse skrukkene blir lett utsatt for sårdannelser med mugg.

Hold utstyret rent

Dårlig tilpasset eller møkkete utstyr. Ved bruk av stryksokker, beskyttelsesbandasjer eller gummi-boots kan det også oppstå små overfladiske sår i kodebøyen fordi sand eller jord trenger inn under utstyret. Småsårene vil i neste omgang disponere for mugg.

Fôringsbetingede fylninger

Dersom hesten er hoven i mer enn et bein (som begge bakbein)må en ikke utelukke systemisk sykdom eller fôringsbetingede ”fylninger”. Hvis hesten nylig har hatt et brått fôrskifte eller fôres med tungt fordøyelige fôrtyper, eller at fôrskifte skjedde så brått at den viktige stortarmsfloraen skades, kan det forårsake et midlertidig nedsatt immunforsvar hos hesten. En stabil stortarmsflora er viktig for at hesten skal ha et optimalt immunforsvar. Det å endre fôring for brått er ofte årsak til enten diaré, ”tykke bakbein” eller mugg - eller alle tre tilstandene samtidig.

Bakterier, midd og parasitter kan være årsaker

Dermatofilus congulensis er navnet på en bakterie som kan lage både milde og alvorlige infeksjoner i huden hos hest. Denne infeksjonen sees oftest hos hester og ponnier som er på utegang eller oppstallet i et vått miljø. Hester med dermatophilus trenger behandling av veterinær med antibiotika i tillegg til et tørt miljø.

Det finnes også visse typer parasitter og midd som forårsaker infeksjon i hud hos hest. Særlig hos tinkere og andre liknende raser med mye hovskjegg er dette ofte årsak til skorper og sår på hestebeina.

Behandling

Behandlingen av mugg kan deles opp i to: Behandling hesteeier kan gjøre selv og behandling utført og igangsatt av veterinær. Det viktigste for hestens hud er å optimalisere miljøet slik at sårene får raskest mulig sårheling. Å klippe vekk hår fra området for å holde det tørt er det aller viktigste.

Jeg pleier ofte å gi en injeksjon med både smertestillende og beroligende så hesten ikke har smerter mens jeg barberer betente områder. Da er det ofte mye enklere for eiere senere å stelle sårene. En bør forsøke å fjerne årsak til muggen. Har hesten stått i en gjørmete paddock, bør en flytte den til et tørrere område. God drenering er vesentlig for å unngå at det blir for vått. Et tykt lag med pukk og rikelig med fin sand øverst er ofte tilstrekkelig for å bedre en paddock.

Vått eller tørt?

Er beina veldig hovne, kan hydroterapi være bra. Spyl beina med litt kaldt rennende vann. Et mildt vått omslag med en mildløsning med f. eks kloramin en natt kan i noen tilfeller hjelpe til å desinfisere skorper og gjøre huden myk. En spiseskje til en liter vann kan ofte være for sterk løsning, bruk en halv spiseskje til en liter vann. Kloraminomslag tar samtidig vekk en del av hudens naturlige fettlag.

Jeg erfarer at det er bedre å vaske med en såpe med pH nærmere den pH huden til hesten har. Mild løsning med Lactacyd eller Hibiscrub, som kan kjøpes reseptfritt på apotek, er mer skånsomt for huden og mer velegnet hvis huden er sår. Hva slags omslag som er mest egnet vil variere avhengig av hvor infisert huden er, men vanligvis vil jodomslag være forsterkt og irriterende på sår hud. Unngå å fjerne skorper for en kan da enkelt skade huden ytterligere.

Hvis en absolutt vil benytte et omslag er det bedre med svært milde omslag, helst bør man la beinet få et tørt miljø. Bruk gjerne en myk børste for å fjerne tørr møkk. Sol virker fremmende på sårheling, så dersom det er tørt underlag og fint vær, er det gunstig at hesten får gå ute uten bandasjer.

Kan være veldig smertefullt

Har en som hesteeier forsøkt å behandle mugg selv, og en ikke ser vesentlig bedring innen få dager, bør en ta kontakt meddyrlege for å få hesten undersøkt og behandlet optimalt. Noen ganger er det nødvendig å gi antibiotika og det kan hende at hesten også trenger betennelsesdempende medisin, som flere injeksjoner dexamethason eller nsaids. Noen hester har like vondt i de betente områdene tilsvarende det et brannsår forårsaker. Da er det viktig at de får smertestillende medisiner.

Hvilke type salve skal en ha på?

Siden ”mugg” ikke er en spesifikk diagnose finnes det ikke noe enkelt svar på dette. Hvilken salve som vil ha best effekt varierer mye, og noen ganger kan en salve ha en rask og god effekt på mugg, mens en kan se at det ikke har effekt på ”nabohesten”. Det er derfor viktig med kontroll og oppfølging av veterinær etter kort tid (2-4 dager) dersom en er usikker på om igangsatt behandling virker.

”Vaniljesaus” er kallenavnet på et liniment som apoteket lager etter oppskrift veterinæren skriver på resept. Den inneholder noe antibiotika, noe betennelsesdempende og mye parafin. Det er et skånsomt preparat, og har ofte god effekt.

Det finnes også sinkholdige salver med og uten antibiotika som alle fremmer sårheling og som er vannavstøtende De med antibiotika fåes kun på resept. Andre salver og kremer med og uten antibiotika har kommet på markedet de senere år, og det er en lang liste med ulike kremer og salver en kan bruke. Felles for de alle er at de bør være skånsomme, og helst også beskytte huden noe.

Salver en bør bruke bør være milde og helst veldig feite. Eksempler på salver du kan bruke er Aselli®, Jecoderm®, Silulen®, Fucidin® ( på resept), Hibitane, Apolar med dekvalon. Det viktigste med en salve mot mugg er å hjelpe huden med sårheling og at den er vannavstøtende.

I mine øyne er ulike typer gel, som f. eks aloe vera gel ikke feite nok og ikke tilstrekkelig vannavstøtende til å hjelpe. Men hydrogel-typer, som kjøpes reseptfritt på apotek kan være et førstevalg og et utmerket preparat på ferske, åpne sår.

Annen støttebehandling

Tilskudd av omega3 fettsyrer er omdiskutert, men kan hos noen ha en god effekt på ulike hudlidelser. En bør da kjøpe omega3 av topp kvalitet og sjekke holdbarhetsdato. Omega3 fettsyrer skal skjermes mot lys og harskner lett dersom det ikke oppbevares korrekt. Rådfør deg med din veterinær om dette. Har hesten ustabil mage-tarmflora, kan daglig tilskudd av laktobasiller hjelpe, f.eks Felleskjøpets Yea Sacc Pluss eller Baileys Digest Plus.

Forebygging

En bør alltid søke å sørge for at hestens eget immunforsvar er så optimalt som mulig. Det vil si at hele hesteholdet bør være dyrevernmessig svært bra. Regelmessig tannhelsekontroll, behandling mot innvollsorm i samråd med fast veterinær, optimal fôring slik at en sørger for en stabil stortarmsflora, regelmessig vaksinering, korrekt og regelmessig beskjæring osv er en selvfølge. Utearealer med tørt underlag, god drenering og god nok plass er også viktig for hestens helse, trivsel, ve og vel. God hygiene av huden i kodebøyen er ekstra viktig på årstid med gjørme. Hold området rent og tørt, ha med rene tørre håndklær til dette.

Prognose

Hester som har hatt mugg en gang har lett for å få det igjen dersom en ikke iverksetter korrekte tiltak. I tillegg kan det bedre prognosen dersom du i den aktuelle årstiden smører den huden som er utsatt godt inn med feite salver. Tran, parafin eller andre vannavstøtende midler fungerer også. Tidlig igangsatt korrekt behandling vil alltid bedre prognosen for å få hesten helt bra. Jeg har sett hester som har stått med ”mugg” uten optimal behandling i flere år, og av disse er det flere som har utviklet kronisk infeksjon i huden. Disse blir aldri helt bra uansett årstid.

Tenk dyrevern og på hestens naturlige behov

Det er viktig å huske på at hester i utgangspunktet var først skogsdyr, deretter steppedyr. Hesten er skapt for å stå på tørt underlag og spise det samme fôret dag ut og dag inn fra den er født til den dør. Den vil helst kunne bevege seg fritt på store områder flest mulig timer pr dag, og helst spise i gjerne 18 timer om dagen. Når vi har tatt fra dem mye av det den er skapt til og som den liker så godt, blir det vår plikt å optimalisere omgivelsene og tilværelsen for den så godt vi kan, og så godt det lar seg gjøre praktisk. Å ta ansvar for god drenering og tørre paddocker bør alle hesteeiere gjøre. Dere har plikt til å sørge for at hestene deres har det trivelig både fysisk og psykisk.

 

Artikkelen er tidligere publisert i Ridehesten