Før du kontakter veterinær bør du kontrollere følgende:

 1. Kontroller om hesten har sår eller hevelser som kan ha ført til haltheten. Kjenn på senepakken på baksiden av pipene.
   
 2. Kontroller beinets temperatur og sammenlign den med det friske beinets temperatur. Kjenn langs hele beinet, det vil si rundt hele beinet og i beinets fulle lengde. En årsak til plutselig halthet kan være brudd i det aktuelle beinet. Du finner mer informasjon i avsnittet om brudd.
   
 3. Løft opp hoven og inspiser den nøye. Kraftig halthet fra hoven gir oftest økt digitalpuls. Hvis du har tilgang til en visitertang, bruker du den for å lokalisere en eventuell hovbyll. Hovbyller gir også økt digitalpuls, noe man kan kjenne bak på ut- og innsiden av koden. Problemer i hoven er den vanligste årsaken til plutselig blokkhalthet. Spesielt farlig er såkalte spikertramp. Hvis hesten har trampet på en spiker eller en annen spiss gjenstand slik at slimsekken ved hovsenebeinet skades, kan det oppstå en alvorlig infeksjon som er vanskelig å behandle. Hvis et fremmedlegeme har trengt inn i hoven, må man fjerne det og deretter notere nøye hvor dypt og i hvilken retning det satt. Hold hoven vendt opp og fyll den med kraftig Jodopax-løsning som kan gå ned i stikkanalen når gjenstanden dras ut.
   
 4. Kontroller hestens kroppstemperatur. Visse typer akutte leddbetennelser kan blant annet gi svært høy feber. Kontroller om hesten har sår som eventuelt kan påvirke leddene. Hvis hesten nylig er behandlet med en leddinjeksjon, kan injeksjonen ha forårsaket en bakterieinfeksjon i leddet.
   
 5. Abnorm bevegelighet i beinet, ofte kombinert med ”beinlyd” (såkalt krepitasjon), er tegn på et alvorlig brudd. Undersøk hesten og kontroller symptomene. Hevelse eller varme over ”senepakken” er en indikasjon på gaffelbåndskade.
   
 6. Seneskader kan utløse kraftig halthet. Dette gjelder for eksempel både ved såkalt nedbrytning av bøyesenene og ved rupturer (brister) i sener og gaffelbånd.
   
 7. Kontakt veterinær for å få instruksjoner om videre behandling. Hvis du ikke kan lokalisere skaden, må det tas røntgen av hesten.
   
 8. Påfør støttebandasje både på det halte og det tilsvarende ikke-halte beinet. Dette gjøres for å hindre at hesten overbelaster beinet som ikke er skadet, siden beinet uten bandasje er svært mye kaldere enn det som er skadet.