Stort nok beite

Det er viktig at beitet er stort nok for det antall hester som skal være der. Om overflaten er for liten får de ikke nok næring og kan bli stående passive, For å få bra tilvekst på et beite kan man klippe det med en beitepusser.

Tregjerder er best men dyrt og krevende

For den som har mulighet er kraftige tregjerder kombinert med strømtråd det aller beste for en hest, men det er dyrt og krever mye stell. Innen hestene slippes på beitet må gjerdet sjekkes at det er helt. Trestolper må ikke være knekt eller ha begynt å morkne - bruk trykkimpregnerte trestolper slik at de holder lengre.

Farlig med slakke strømtråder

Unngå tynne plaststolper som en permanent løsning. Strømtråd eller strømbånd er det man bør bruke til hester og de må være ordentlig spent. Om de blir slakke er det større risiko for at hesten setter seg fast i tråden om den stikker hodet eller et ben mellom trådene.

Kontroller også spenningen i tråden. Hester er svært følsomme for strøm, men samtidig skal gjerdet ha sin misjon. Strømtråden må også vises for hesten - tynne tråder skal egentlig ikke brukes fordi de vises dårlig og om en hest setter seg fast i en sånn kan den lett få alvorlige sårskader.

Piggtråd og sauegjerder er ikke et alternativ

Piggtråd skal ikke brukes til hester og det er forbudt å kombinere piggtråd med ulike typer strømtråd. En hest har også veldig lett for å sette seg fast i sauegjerder.

Rydd beitet for skrap

Gå igjennom beitet før dere slipper ut hestene og se etter om det finnes noe hestene kan skade seg på. Det kan være steiner som ligger så tett at hestene kan sette seg fast med hovene, bokser, glassflasker, gammelt gjerdemateriell, synkmyr mm.

Noen farlige områder kan trenges å gjerdes inne. Om det er mulig så er det også bra å gå langs gjerdet med hestene før man slipper dem første gangen slik at de vet hvor grensene går.

Bekjemp parasitter

Det er også viktig å forsøke å redusere parasittbelastningen - enten ved å harve beitet eller ved å bytte dyreart fra år til år. Hester, sauer og kyr kan med fordel skifte beite, både for at de ikke har de samme parasittene og for at de velger å spise ulike typer av vekster.

Tuer - plasser som hestene forlater uspist og der de legger igjen store hauger med avføring - trenger å møkkes og gresset må klippes ned. Å ormebehandle hestene før beiteslipp er naturligvis også viktig.

Friskt vann er livsnødvendig

Hester må ha tilgang til friskt vann på beitet. Det kan være en bekk eller en sjø. Går det ikke å løse det naturlig får man sette inn et badekar (eller en stor vannbeholder) som alltid skal ha rikelige mengder med friskt og rent vann.

Salt og mineraler er et bra kompliment

Også på beitet trenger hestene å ha salt og mineraler. I sommervarmen svetter de mye og trenger å erstatte det saltet de har svettet ut. Det er vanskelig å avgjøre mineralinnholdet på beitet og derfor tilbyr man hestene mineraler slik at den kan få det i seg ved behov. Vitaminer behøves som regel ikke på beitet siden gresset i seg selv er vitaminrikt og solen er en vitaminkilde (D-vitamin).

Beskyttelse mot sol og vær

Hestene må ha mulighet til å gå i ly for både sol, varme, vind og regn. Lettest er det med en liten skogsklynge. Om man ikke har tilgang på det får man bygge et vindskjul.