1. Kontroller området skikkelig: Vær oppmerksom på søppel som ligger i og utenfor beitet. Vær spesielt på vakt etter glass- eller hermetikkrester.
  2. Vaksiner hesten: Stivkrampe kan unngås ved hjelp av vaksinasjon. 
  3. Ormekur: Gi hesten en ormekur noen dager før beiteslipp. Gjenta under beitesesongen etter de rådene som gis av produsenten.
  4. Rolig utslipp: Slipp hestene forsiktig og under oppsyn. Hester har en tydelig rangordning og derfor er spark- og bittskader vanlig ved beiteslipp. Stå gjerne utenfor gjerdet for å følge med hestene en stund og dann deg et overblikk. 
  5. Gresstilvenning: Noen hester er følsomme overfor nytt, kraftig gress som i begynnelsen av sommeren er proteinrikt og frodig. I verste fall kan for kraftig beite føre til at hesten får forfangenhet. La hesten beite bare en liten stund av gangen i begynnelsen på sesongen.
  6. Friskt vann: Sørg for at det alltid er friskt og mest mulig kaldt vann på beitet. I begynnelsen av beiteperioden er gresset grønt og rikt på væske. Men jo tørrere det blir, desto mer vann trenger hesten å drikke. Sett badekar og vannbaljer på et fritt område slik at alle hestene kan få drikke i fred.
  7. Pass på alger: Hold vannbeholderne rene. Alger, avføring og søppel forurenser vannet og gir næring til bakterier og sopp. Dette kan gi magesyke hos hestene.
  8. Se etter sår og sparkeskader: Hvert år ser vi i Agria Dyreforsikring skader som har blitt forverret på grunn av at de ikke har blitt oppdaget i tide. Pass på at hestene får daglig tilsyn og en ordentlig visitering. 
  9. Følg med på hestens helse: Vær oppmerksom på hevelser, sår og generelt hestens allmenntilstand. Følg med på om hesten går ned i vekt og generelt trives på beitet. 
  10. Sjekk gjerdet: Hvis du har strøm i gjerdet er det lurt å jevnlig sjekke strømmen da strømmen kan kortslutte. Gå også jevnlig over gjerdet og se til at det er intakt. Ellers anbefaler vi at dere ikke bruker piggtråd da dette kan gi alvorlige skader. 

Ps. Hvis det er mye fluer i området kan du gjerne gi hesten en fluebeskytter.