Ta innslipp av dagslys som en viktig faktor når du planlegger å bygge en ny stall, og prøv å finne løsninger hvis du bygger stall i en eldre bygning.

La gjerne lyset i stallen være tent en stund utpå kveldskvisten. Dette påvirker den hormonelle balansen hos avlshopper som har vanskelig for å komme i brunst positivt og fremmer utviklingen hos unghestene.