Konkurransehester klippes ofte på vinteren for å underlette hestens varmeavgivelse ved arbeide. Rytteren/kusken opplever hesten som piggere og hesten tørker fortere etter avsluttet treningspass. Når pelsen klippes forsvinner et lager isolering og temperaturen på hestens ytre stiger. Det betyr at temperaturforskjellen til omgivelsene øker slik at tapet av fri varme blir større.

For å erstatte det tapte lageret med isolering og senke yttertemperaturen skal man legge på hesten et dekken når den ikke jobber. Under dekkenet kommer temperaturen til å være høyere enn uten dekken og muskulaturen kan holdes varmere.