Oppsigelse av forsikringsavtale

Har ditt behov for forsikring falt bort, det foreligger andre særlige grunner eller du ønsker å flytte forsikringen til et annet selskap, kan du si opp forsikringsavtalen.

Mitt forsikringsbehov er falt bort da dyret er dødt

Ta kontakt med vårt kundesenter for å avslutte forsikringsavtalen.

Har du tegnet livsforsikring for ditt dyr og/eller har hatt kostnader i denne forbindelse kan kvitteringer og annen dokumentasjon sammen med skadeskjema sendes pr. e-post, via «Mitt Agria» eller pr. post til Agria Dyreforsikring, 

Ta kontakt med oss
Mitt Agria

Jeg har solgt dyret mitt

For å unngå opphold i forsikringsforholdet bør ny eier tegne forsikring på dyret før du sier opp din forsikringsavtale. Ta kontakt med oss og oppgi ditt forsikringsnummer.

Ta kontakt med oss

Jeg ønsker å bytte forsikringsselskap eller har en annen særlig grunn for å avslutte forsikringen

Din forsikringsavtale med oss tegnes for ett år av gangen. Den fornyes automatisk hvis ikke vi får beskjed om annet. Hovedregelen er at forsikringen kan sies opp ved ditt hovedforfall, men har du en annen særlig grunn for å si opp din forsikring eller vil flytte forsikring til et annet forsikringsselskap gjelder en måneds oppsigelsesfrist.

Ved flytting skal det varsles om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunkt for flytting.