Oppsigelse av forsikringsavtale

Har ditt behov for forsikring falt bort, det foreligger andre særlige grunner eller du ønsker å flytte forsikringen til et annet selskap, kan du si opp forsikringsavtalen.

Dyret mitt er dødt, og jeg har ikke lenger behov for forsikring

Ta kontakt med vårt kundesenter for å avslutte forsikringsavtalen.

Har du livsforsikring for ditt dyr og/eller har hatt kostnader i den forbindelse, kan du sende oss kvitteringer og annen dokumentasjon sammen med skadeskjema. Dette kan du sende inn via Mitt Agria, eller vårt webskjema:

Logg inn på Mitt Agria
Send inn via vårt webskjema

Jeg har solgt dyret mitt

For å unngå opphold i forsikringsforholdet bør ny eier tegne forsikring på dyret før du sier opp din forsikringsavtale. Du kan kontakte oss enten via telefon, eller via vårt webskjema.

Jeg ønsker å bytte forsikringsselskap eller har en annen særlig grunn for å avslutte forsikringen

Din forsikringsavtale med oss tegnes for ett år av gangen. Den fornyes automatisk hvis ikke vi får beskjed om annet. Hovedregelen er at forsikringen kan sies opp ved ditt hovedforfall, men har du en annen særlig grunn for å si opp din forsikring eller vil flytte forsikring til et annet forsikringsselskap, gjelder én måneds oppsigelse.

Ved flytting skal det varsles om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunkt for flytting.