Direkteoppgjør

Med direkteoppgjør slipper du å legge ut kostnadene for veterinærbesøket, og deretter vente på å få tilbakebetalt pengene fra oss. Hvis veterinæren eller klinikken du er hos er tilknyttet vårt direkteoppgjør, kan vi betale direkte til klinikken. Du betaler kun egenandelen din – og det som eventuelt ikke dekkes av forsikringen.

Som regel går direkteoppgjøret på under 20 minutter, om ikke raskere. Vi gjør oppmerksom på at det i noen tilfeller ikke lar seg gjøre med direkteoppgjør. Oppgjøret må da sendes inn på ordinær måte i etterkant. 

Forsikringsbeløp

Forsikringsbeløp er det beløpet du kan få erstattet per forsikringsår.

Helseattest

En helseattest består av spørsmål om dyrets tidligere og nåværende eventuelle skader eller sykdommer. Disse spørsmålene får du enten på web eller via telefon, alt etter hvordan du kjøper din forsikring hos oss. 

Karenstid

Når du kjøper en forsikring får du som regel en karenstid på 20 dager. Dette innebærer at forsikringen kun dekker skader forårsaket av ytre vold. Eksempler på skader forårsaket av ytre vold er sårskader, trafikkulykker og akutt benbrudd. Du kan også få karenstid hvis du utvider forsikringen din. Hvis du betaler for sent, regnes karenstiden fra dagen du betaler. Les om karenstid på hund og katt her.

Premie

Premie er prisen du betaler for forsikringen. Premien er beregnet for ett forsikringsår på 12 måneder, regnet fra datoen du kjøper forsikringen. Premien kan betales årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månedsvis. De to sistnevnte alternativene, kvartalsvis og månedsvis, kan kun benyttes om du betaler forsikringen din via AvtaleGiro.

Reservasjon

En reservasjon er en skriftlig avklaring om et unntak i forsikringen og kan gjelde for et enkelt individ eller for en hel rase. En reservasjon trenger ikke være endelig. Med dette menes det at man noen uker eller måneder kan etterprøve reservasjonen, og eventuelt få den fjernet. Du finner dine eventuelle reservasjoner i forsikringsbrevet ditt.

En generell begrensning/reservasjon er sykdommer og skader som allerede var til stede, eller hadde begynt å utvikle seg, før forsikringen ble tegnet. Dette, med unntak av enkelte forsikringer som dekker skjulte feil.

Egenandel og egenandelsperiode

Egenandelen er den delen av kostnadene du betaler selv. Vi har to egenandeler:

  • fast egenandel 
  • bevegelig egenandel 

Den faste egenandelen betaler du kun én gang i løpet av en egenandelsperiode på 125 eller 135 dager. Den bevegelige egenandelen trekkes hver gang.

Egenandelsperioden starter den datoen du har første utgift hos veterinæren. En forutsetning er at kostnaden omfattes av forsikringen. Dersom dyret ditt har flere veterinærbesøk i denne perioden, betaler du altså den faste egenandelen kun én gang. Det trenger ikke å være samme skade- eller sykdomstilfelle.

Egenandelsrabatt

Hvis du ikke har brukt forsikringen på minst to år får du rabatt på egenandelen. For at egenandelsrabatten skal gis må kostnadene være høyere enn egenandelen din. Dette er egenandelsrabatten du kan oppnå for hund, katt og hest:

  • 300 kroner etter to skadefrie år
  • 600 kroner etter tre skadefrie år
  • 900 kroner etter fire skadefrie år

For smådyr og fugl gjelder andre summer.

Veterinærattest

En attest som veterinæren skriver etter å ha gjort en undersøkelse/konsultasjon av dyret ditt.