Direkteoppgjør

Direkteoppgjør er når vi betaler erstatning direkte til klinikken. På den måten slipper du å legge ut kostnaden for hele veterinærbesøket, og det eneste du betaler er egenandelen. 


Forsikringsbeløp

Forsikringsbeløp er det beløpet du kan få erstattet per forsikringsår.


Helseattest

En helseattest består av spørsmål om dyrets tidligere og nåværende eventuelle skader eller sykdommer. Disse spørsmålene får du enten på web eller via telefon, alt etter hvordan du kjøper din forsikring hos oss. 


Karenstid

Når du kjøper en forsikring får du som regel en karenstid på 20 dager. Dette innebærer at forsikringen kun dekker skader forårsaket av ytre vold. Eksempler på skader forårsaket av ytre vold er sårskader, trafikkulykker og akutt benbrudd. Du kan også få karenstid hvis du utvider forsikringen din. Hvis du betaler for sent, regnes karenstiden fra dagen du betaler. Les om karenstid på hund og katt her.


Premie

Premie er prisen du betaler for forsikringen. Premien er beregnet for ett forsikringsår på 12 måneder, regnet fra datoen du kjøper forsikringen. Premien kan betales årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månedsvis. De to sistnevnte alternativene, kvartalsvis og månedsvis, kan kun benyttes om du betaler forsikringen din via AvtaleGiro.


Reservasjon

En reservasjon er en skriftlig avklaring om et unntak i forsikringen og kan gjelde for et enkelt individ eller for en hel rase. En reservasjon trenger ikke være endelig. Med dette menes det at man noen uker eller måneder kan etterprøve reservasjonen, og eventuelt få den fjernet. Du finner dine eventuelle reservasjoner i forsikringsbrevet ditt.

En generell begrensning/reservasjon er sykdommer og skader som allerede var til stede, eller hadde begynt å utvikle seg, før forsikringen ble tegnet. Dette, med unntak av enkelte forsikringer som dekker skjulte feil.


Egenandel

Egenandel er den del av kostnaden du selv står for. Vi har to egenandeler:

  • fast egenandel 
  • bevegelig egenandel 

Den faste egenandelen betaler du kun én gang i løpet av en egenandelsperiode som er på 125 dager regnet fra det første veterinærbesøket du søker erstatning fra. Dersom hesten din har flere veterinærbesøk i denne perioden, betaler du den faste egenandelen kun én gang.

Den bevegelige egenandelen trekkes ved hver erstatningsbar kostnad. 


Egenandelsperiode

Egenandelsperiode er en bestemt periode der du kun behøver å betale den faste egenandelen én gang. Undersøkelser og behandlinger som gjøres i løpet av en periode på 125 dager (uansett årsak) går under samme, faste egenandel. Den bevegelige egenandelen betales for hvert veterinærbesøk innenfor egenandelsperioden.

Egenandelsrabatt

Hvis du ikke har brukt forsikringen på minst to år får du rabatt på egenandelen. For at egenandelsrabatten skal gis må kostnadene være høyere enn egenandelen din. Dette er egenandelsrabatten du kan oppnå:

  • 300 kroner etter to skadefrie år
  • 600 kroner etter tre skadefrie år
  • 900 kroner etter fire skadefrie år

Veterinærattest

En attest som veterinæren skriver etter å ha gjort en undersøkelse/konsultasjon av dyret ditt.