Ordliste

Her kommer en ordliste med forklaringer av ulike forsikringsbegreper, som kan være til hjelp når du leser våre forsikringstekster og vilkår.

Direkteoppgjør

 

Direkteoppgjør er når vi betaler erstatning direkte til klinikken. På den måten slipper du å legge ut kostnaden for hele veterinærbesøket, og det eneste du betaler er egenandelen. Dette forutsetter at vi har nok informasjon til å kunne bedømme skaden. 

 

Forsikringsbeløp

 

Forsikringsbeløp er den høyeste erstatningen som kan betales fra forsikringen.

 

Helseattest

 

En helseattest består av spørsmål om dyrets tidligere og nåværende eventuelle skader eller sykdommer. En helseattest kan du som kunde avgi muntlig eller skriftlig.

 

Karenstid

 

Karenstid innebærer at forsikringen ikke gjelder for sykdommer, skader eller andre skadehendelser som har oppstått eller har begynt å utvikle seg innen en viss tid etter at forsikringen har trått i kraft. Du kan også få karenstid om du velger å utvide din forsikringsbeskyttelse. Om du betaler premien for sent, regnes karenstiden fra betalingsdagen. 

 

Premie

 

Premie er den avgift du betaler for forsikringen. Premien er beregnet på et forsikringsår (12 måneder). Premien kan betales årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månedsvis. De to sistnevnte alternativene, kvartalsvis og månedsvis, kan kun benyttes om du betaler forsikringen din via AvtaleGiro.

 

Reservasjon

 

En reservasjon er en skriftlig avklaring om et unntak i forsikringen og kan gjelde for et enkelt individ eller for en hel rase. En reservasjon trenger ikke være endelig. Det står på ditt forsikringsbrev hvilken reservasjon forsikringen har og om den er endelig eller ikke. Selv om det ikke finnes en skriftlig reservasjon, erstatter ingen forsikring sykdommer og skader som allerede var tilstede eller hadde begynt å utvikle seg før forsikringen ble tegnet.

 

Egenandel

 

Egenandel er den del av kostnaden du selv står for, og består av en fast og en bevegelig del. 

Eksempel på hund og katt med 1 600 kroner i fast egenandel og 15 prosent i bevegelig egenandel:
Om du har en kvittering fra veterinæren på 10 000 kroner betaler du totalt 2 860 kroner av kostnaden. 1 600 kroner i fast egenandel og 15 prosent av 8 400 kroner (10 000 - 1 600 = 8 400) som blir 1 260 kroner. 

Eksempel på hesteforsikring med 1 800 kroner i fast egenandel:
Om du har en kvittering fra veterinæren på 10 000 kroner betaler du totalt 3 850 kroner av kostnaden. 1 800 kroner i fast egenandel og 25 prosent av 8 200 kroner (10 000 - 1 800 = 8 200) som blir 2 050 kroner. 

 

Egenandelsperiode

 

Egenandelsperiode er en bestemt periode der du kun behøver å betale den faste egenandelen én gang. Undersøkelser og behandlinger som gjøres i løpet av en periode på 125 dager (uansett om det er på grunn av ulike sykdommer eller skader) går under samme faste egenandel. Den bevegelige egenandelen betales for hvert veterinærbesøk innenfor egenandelsperioden.

Eksempel: Om din første kvittering er fra 1. januar 2018 og en annen fra den 1. mars 2018, betaler du den faste egenandelen kun for det første besøket. Om du senere får en ytterligere kvittering fra den 1. juni 2018, må du derimot betale den faste egenandelen igjen, da det er mer enn 125 dager fra første behandling (den 1. januar 2018). Den bevegelige egenandelen betaler du for hver kvittering.

 

Egenandelsrabatt

 

Om du ikke har brukt forsikringen på minst to år får du rabatt på egenandelen ved en kommende skadesak. For at egenandelsrabatten skal gis må kostnadene overstige din valgte egenandel. Slik ser egenandelene ut for hund, katt og hest:

  • 300 kroner etter tre skadefrie år
  • 600 kroner etter fire skadefrie år
  • 900 kroner etter fem skadefrie år
Maksrabatten er 900 kroner.

Veterinærattest

 

En attest som veterinæren skriver etter å ha gjort en undersøkelse av dyret.