Forsikringen trer i kraft fra det tidspunktet vi mottar en bekreftelse på forsikringskjøpet, under forutsetning av at dyret er helt friskt og ikke noe annet er avtalt på forhånd.

Fra kjøpsdato har forsikringen en karenstid på 20 dager. Det betyr at forsikringen ikke erstatter sykdommer som har begynt å utvikle seg i løpet av 20 dager fra forsikringen begynte å gjelde. Karenstiden gjelder ikke for skader forårsaket av ytre vold. Eksempler på skader forårsaket av ytre vold er sårskader, trafikkulykker og akutt benbrudd.

Vær oppmerksom på at forsikringen ikke gjelder for sykdommer, skader eller andre skadehendelser som anses å være medfødte eller som har begynt å utvikle seg før forsikringen ble kjøpt.

Tilfeller uten karenstid

For hund og katt er det tilfeller som gjør at man unngår karenstid:

  • En tilsvarende og likeverdig forsikring flyttes direkte til oss fra et annet norsk forsikringsselskap.
  • Hvis hunden eller katten bytter eier, og den nye eieren kjøper en forsikring med samme dato som oppsigelsesdatoen. Dette forutsetter at forsikringen er lik – hvis forsikringen oppgraderes, for eksempel at forsikringen øker fra 30 000 til 60 000 kroner, vil det bli en karenstid.