Hvordan fungerer AvtaleGiro?

Du betaler den første fakturaen i sin helhet, og vil deretter motta dine fremtidige fakturaer direkte i din nettbank. AvtaleGiro er den mest fleksible betalingsløsningen vi tilbyr i Agria, hvor du kan betale månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Du slipper å huske på forfallsdatoer, beløp og KID- og kontonumre, ettersom betalingen skjer automatisk. 

Trekkdato er den 15. hver måned.

Slik kommer du i gang

  1. Betal den første fakturaen. Denne kommer hjem i posten eller via Digipost med forsikringsbeviset, og gjelder for to-tre måneder. Fakturaene er alltid forskuddsvis.
  2. Når du betaler, vil du bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro-avtale i nettbanken din. Aksepterer du dette vil avtalen opprettes. Obs! Det er vanligvis noen dagers behandlingstid før avtalen er i gang, se status på Mitt Agria.

Pengene har ikke blitt trukket, hva kommer det av?

Det skyldes enten manglede dekning på konto, eller for lav beløpsgrense. Vi vil da forsøke å trekke beløpet fra kontoen din. Dersom denne heller ikke går gjennom, vil du motta en helårsfaktura per post og et varsel om at AvtaleGiro er sagt opp. Det er da viktig at du tar kontakt med kundesenteret

Til informasjon:

Korttidsforsikringer som Agria Foster og Føll samt Skjulte feil-forsikringer kan dessverre kun betales årlig.