Område: Agria Artiklar om Forskningsfond

Millionbeløp til forskning for friskere selskapsdyr

Hva har studier i forbedret helse for kortsnutede hunder, hunders innflytelse på menneskers fysiske og psykiske helse og mage- og tarmkreft til felles? De er eksempler på forskningsprosjekter som har fått støtte fra Agria SKK forskingsfond i 2018.

Artiklar
Millionbeløp til forskning for friskere selskapsdyr

Hva har studier i forbedret helse for kortsnutede hunder, hunders innflytelse på menneskers fysiske og psykiske helse og mage- og tarmkreft til felles? De er eksempler på forskningsprosjekter som har fått støtte fra Agria SKK forskingsfond i 2018.

Artiklar