FIV

Katteaids/FIV – immunsvikt hos katt
13.02.2018 Hva er FIV/katteaids, og hvordan spres sykdommen hos katt?