Spør veterinæren

Gå direkte til:

Dyreguiden

Få hjelp ved skade og sykdom! Dyreguiden har tips på hva du kan gjøre selv for hund, katt og hest når ulykken er ute. Her finner du gode tips om alt fra kuttskader i hundens pote, kjemikalier i kattepelsen eller haltheter.

Til Agrias dyreguide

Kontakt din veterinær

Har du en akutt sak eller spørsmål? Da anbefaler vi alltid at du kontakter verterinæren direkte. Mange veterinærer har døgnbemannet akuttvakt. 

Våre veterinærer svarer på dine spørsmål

Spør veterinæren inneholder spørsmål og svar om hestens sykdommer, stilt av hesteeiere. Her finner du både vanlige og mindre vanlige svar på spørsmål om sykdom, skader og alt annet som kan skje hesten din.

I vår tjeneste Spør veterinæren finner du også svar om katt og hund.