FIP – virusinfeksjon hos katt

Hva er kattesykdommen FIP for noe?

Veterinæren svarer:

FIP (felin infeksiøs peritonitt) er en virussykdom som forårsakes av felint coronavirus. Det finnes to former: våt FIP og tørr FIP. Sykdomsforløpet kan gå svært raskt, og katten kan dø i løpet av få dager eller uker fra det første symptomet på våt FIP opptrer. De kattene som i første omgang får symptomer på tørr FIP, utvikler ofte den våte typen senere. Ofte ses en blanding av begge. Det finnes dessverre ingen behandling mot denne alvorlige sykdommen.

Det er viktig å bemerke at selv om katten er smittet med coronavirus, er det ikke ensbetydende med at den har FIP. De fleste katter utvikler aldri sykdommen, men bekjemper viruset på egen hånd.

Symptom

Symptomene på våt FIP er nedsatt appetitt, feber, vekttap, oppsvulmet mage på grunn av væske i bukhulen, og katten kan få pustevansker på grunn av væske i brysthulen. Tørr FIP kan ha ulike symptomer avhengig av hvilke organer som er rammet. Ofte ses forandringer i øyne, hjerne, tarmsystem, nyrer og lever. I noen tilfeller kan katten også rammes av uforklarlige feberanfall og vekttap.

Hva kan jeg gjøre selv?

Det finnes dessverre ingen vaksine mot FIP. Den beste måten å forebygge FIP på, er å sørge for god hygiene og holde det rent i kattens omgivelser. Det er også bra å skape et stressfritt miljø for katten/kattene, da enkelte katter får økt risiko for FIP av stress.

Når bør jeg oppsøke veterinær?

Oppsøk dyrlegen umiddelbart hvis katten har symptomer på FIP, da sykdommen kan ha et svært raskt forløp.

Er det akutt?

Da anbefaler vi alltid at du kontakter veterinæren direkte.

Dyreguiden

Få tips og råd om sårstell, traumatiske skader og mye mer.

Til Dyreguiden

Liker?