Vår nettside bruker cookies

Krampeanfall og epilepsi

En av kattene mine fikk et krampeanfall i natt. Dyrlegen mistenker epilepsi. Kan en katt med epilepsi leve et normalt liv? Jeg vil ikke at katten min skal lide bare fordi jeg vil beholde henne av egoistiske grunner.

Veterinæren svarer::

Når dyrlegen har mistanke om epilepsi, antar jeg at katten er undersøkt med tanke på andre mulige årsaker til krampeanfall. Krampe kan nemlig skyldes mange andre ting enn epilepsi. Hvis andre årsaker kan utelukkes, gir man som regel diagnosen idiopatisk epilepsi (idiopatisk betyr at lidelsen opptrer spontant og uten en kjent årsak). Katten din har kun hatt ett anfall, og den trenger derfor ikke medisinsk behandling, men kan leve videre som før. Hvis den til gjengjeld får flere eller mer alvorlige anfall, vil dyrlegen skrive ut medisin, slik at katten kan leve et normalt liv. Mange katter lever godt med epilepsi.

Symptom

Symptomene kan variere og være fokale, dvs. ramme et bestemt område, eller generaliserte. En katt som kun får rykninger i ansiktet, har fokale anfall. Fokale anfall begrenser seg altså til spesifikke deler av kroppen. En katt som får kramper i hele kroppen og eventuelt faller om, har generaliserte anfall.

Årsak

Epilepsi oppstår når nervecellene i kattens hjerne blir overaktive. Det er ikke alltid mulig å fastslå hvorfor sykdommen oppstår, og i slike tilfeller kaller man det idiopatisk epilepsi. Det betyr at årsaken er ukjent.

I andre tilfeller er det en grunn til epilepsien, f.eks. sykdom eller hjerneskade, og slike tilfeller kalles sekundær epilepsi.

Hva kan jeg gjøre selv?

 

Når bør jeg oppsøke veterinær?

Ta katten med til dyrlege for å få undersøkt om det finnes en bakenforliggende sykdom eller skade som kan forklare anfallet.

Er det akutt?

Da anbefaler vi alltid at du kontakter veterinæren direkte.

Dyreguiden

Få tips og råd om sårstell, traumatiske skader og mye mer.

Til Dyreguiden

Liker?

0 stemmer, ikke rangert

0 stemmer, ikke rangert