Agria sponser dyrehelse og dyrevelferd

Hest som galopperer med rytter og Agria dekken
Agria Dyreforsikring er markedsleder innen forsikring av dyr. Engasjementet for dyrehold og dyrehelse kommer naturlig for oss, og vi ønsker å være en positiv medspiller i aktiviteter som fremmer dyrehelse og dyrevelferd.

Agria Dyreforsikring samarbeider med flere ulike dyreorganisasjoner i smådyr- og hesteverden. Agria Dyreforsikring søker gjennom et samarbeid med dyreeierorganisasjoner og andre partnere å forbedre helsen og øke sikkerheten for dyr. Dette skjer gjennom å øke forsikringsgraden, bidra til aktiviteter med fokus på helse og sikkerhet samt andre tiltak.