Vi samarbeider med flere organisasjoner og støtter arrangementer i smådyr- og hesteverdenen. Forutsetningen er at samarbeidet er relevant for vår virksomhet, og støtter opp under vår visjon.

Ønsker du å søke om sponsormidler til et arrangement, en organisasjon eller annet? Vennligst les gjennom kriteriene, og fyll ut skjemaet under.

Kriterier for å bli vurdert

For at vi skal behandle søknaden trenger at du fyller ut følgende punkter:

  • Presenter din virksomhet eller ditt arrangementet/aktivitet. Hvis relevant, legg ved datoer og antall besøkende.
  • Beskriv hva slags sponsorat du/dere ønsker.
  • Hva kan du/dere gi tilbake til oss? Kan det for eksempel være aktuelt at vi står med stand eller annen markedsføring?

Vi har dessverre ikke mulighet til å sponse:

  • enkeltpersoner
  • enkeltstående reiser/turer
  • politiske eller religiøse organisasjoner
  • bygninger/infrastruktur/drift/vedlikehold
  • aktiviteter som kan utgjøre en fare for dyr, personer eller miljøet
  • søknader som sendes via andre kanaler

Søknadsskjema