Agria sponser dyrehelse og dyrevelferd

Agria Dyreforsikring er markedsleder innen forsikring av dyr. Engasjementet for dyrehold og dyrehelse kommer naturlig for oss, og vi ønsker å være en positiv medspiller i aktiviteter som fremmer dyrehelse og dyrevelferd.

Agria Dyreforsikring samarbeider med flere ulike dyreorganisasjoner i smådyr- og hesteverden. Agria Dyreforsikring søker gjennom et samarbeid med dyreeierorganisasjoner og andre partnere å forbedre helsen og øke sikkerheten for dyr. Dette skjer gjennom å øke forsikringsgraden, bidra til aktiviteter med fokus på helse og sikkerhet samt andre tiltak.