Agria Dyreforsikring ønsker å redusere den negative klimaeffekten i miljøet vi lever i med dyrene våre.

Vi stiller miljøkrav

Som en del av arbeidet for et bedre miljø har vi miljømål vi jobber for. Vi prøver for eksempel å redusere våre karbondioksidutslipp under forretningsreiser, og vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Vi forsøker også å redusere mengden papir vi sender ut. Derfor investerer vi nå tungt i digitalisering. 

Agrias tankegang

  • Vi skal ta hensyn til miljøet i våre avgjørelser og handlinger, slik at vi minsker vårt avtrykk.
  • Vi skal oppfylle lover og forskrifter. 
  • Vi skal øke vår miljøkompetanse, og gjennom vårt engasjement påvirke våre kunder og leverandører.

Vi ønsker at du som kunde skal hjelpe oss i vårt arbeid for et bedre miljø! Her finner du noen miljøtips til hva du kan gjøre som dyreeier. Har du noen andre forslag? Da setter vi stor pris på om du sender dem til oss!