Agrias miljøpolicy

Agria jobber aktivt for å minske påvirkningen på miljøet i den virksomheten vi driver.

Agria jobber etter følgende policy:

Agria skal …

  • ta hensyn til miljøet i de avgjørelser vi tar og i våre handlinger, slik at vi ved stadige forbedringer minsker miljøpåvirkningen og forebygger forurensninger i vår virksomhet.
  • oppfylle lover og forskrifter, samt samarbeide med myndigheter og organisasjoner, slik at vårt miljøarbeid utformes i samsvar med samfunnets miljømål.
  • øke vår miljøkompetanse og gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål skal vi påvirke våre kunder og leverandører.

Slik at Agria …

bidrar til en positiv miljøutvikling i samfunnet og slik at vi oppfattes som et godt alternativ når det gjelder miljøarbeid innenfor dyreforsikring.

Les Agrias praktiske miljøtips for dyreeiere