Som en del av arbeidet for et bedre miljø har vi miljømål som vi jobber mot. Vi skal for eksempel minske våre karbondioksidutslipp ved tjenestereiser og vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Vi skal også minske mengden papir som vi sender ut. Derfor satser vi stort på at du som kunde skal kunne lese forsikringsvilkår og annen relevant informasjon elektronisk her på vår nettside, og når du er inlogget på Mitt Agria kan du se dine forsikringer, forsikringsbrev, innbetalinger og skadeoppgjør. Det er ikke bare bedre for vårt miljø, men også enklere for deg som kunde.

I tillegg til å følge gjeldende lover og regler har vi en miljøpolicy som holder oss på rett kurs og som gjør at vi stadig forbedrer vårt miljøarbeid og jobber forebyggende.

Du kan hjelpe

Vi vil gjerne at du som kunde hjelper oss i arbeidet vårt for et bedre miljø! Les gjerne våre ti tips om hva du kan gjøre for miljøet i hverdagen din. Har du egne forslag på hva vi, eller andre dyreeiere, kan gjøre for å forbedre miljøet, tar vi gjerne imot disse!

Miljøtips for dyreeiere

Agrias miljøpolicy