Presentasjon og kontaktopplysninger

Her finner du kontaktinformasjon til våre forsikringsagenter:

Agenter som selger heste-, hunde- og katteforsikringer.

Informasjonen om agentforetakene under er organisert som følger:

 1. Forsikringsagentforetakets navn. 
 2. Forsikringsagentforetakets organisasjonsnummer. 
 3. Daglig leder og eventuelt annen person som faktisk leder forsikringsagentvirksomheten. 
 4. E-postadresse 
 5. Land hvor forsikringsagentforetaket utøver virksomhet etter reglene om etableringsadgang
 6. Land hvor forsikringsagentforetaket utøver virksomhet etter reglene om adgang til å yte tjenester.
 7. Tilsynsmyndighet i hjemlandet. 

 1. Rita Gulliksen Alternia Dyrepleie
 2. Org.nr: 987 973 986
 3. Rita Gulliksen
 4. rita.gulliksen@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. HESTCO C Wallin
 2. Org.nr: 963 711 905
 3. Cecilia Wallin
 4. cecilia.wallin@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. M. C. Konsulenten
 2. Org.nr: 988 636 649
 3. Mariann Christoffersen
 4. mariann.christoffersen@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. Hipponor
 2. Org.nr: 988 212 423
 3. Eliazabeth Nordhammer
 4. elizabeth.nordhammer@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. Arne Hamre
 2. Org.nr: 988 870 846
 3. Arne Hamre
 4. arne.hamre@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet


 1. Sissel Hvitsand
 2. Org.nr: 992 350 652
 3. Sissel Hvitsand
 4. sissel.hvitsand@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. AASA Aasa Kristin Sandøy
 2. Org.nr: 984 663 382
 3. Aasa Kristin Sandøy
 4. aasa-kristin.sandoy@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. Anja B O Huserbåten
 2. Org.nr: 990 797 811
 3. Anja B O Huserbåten
 4. anja.huserbraten@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. Christina Denice Wulff-Pedersen
 2. Org.nr: 914591902
 3. Christina Denice Wulff-Pedersen
 4. Christina.Wulff-Pedersen@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet


 1. Lykkelige Hunder 
 2. 997 029 550
 3. Beathe Pilskog
 4. Beathe.Pilskog@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. Black Thunder Dyretjenester Roy Utgaard
 2. 984 301 731
 3. Roy Utgaard
 4. Roy.Utgaard@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. Forsikringsrådgiver Roar Nilsen
 2. 914 429 684
 3. Roar Nilsen
 4. Roar.Nilssen@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet

 1. Majken Høgberg Amundsen
 2. 914 543 932
 3. Majken Høgberg Amundsen
 4. Majken.Amundsen@ombud.agria.no
 5. Norge
 6. Norge
 7. Finanstilsynet


 8. Tasja Interiør
 9. 985 537 704
 10. Anne-Stine Bakke
 11. Anne-Stine.Bakke@ombud.agria.no
 12. Norge
 13. Norge
 14. Finanstilsynet