Område: Katt Artiklar om Raser

Katter har ulike rasetrekk ”Jeg skal kjøpe hund”, sier vennen. Straks kommer spørsmålene: Hvilken rase? Hvorfor den rasen? Den som skaffer seg katt, får sjelden disse spørsmålene. Skyldes det at man feilaktig går ut fra at alle katter er omtrent like? Ulike katteraser har jo også ulike karaktertrekk. Artiklar