Område: Katt Artiklar om Aggresjon

Kjele- og biteaggresjon Når eieren blir angrepet og bitt av katten sin, skjer angrepet i blant helt uprovosert og uventet. Det finnes mange ulike forklaringer til adferden. En viktig faktor er hvor nær relasjon til mennesker katten har hatt under oppveksten. Artiklar
Avledet (siderettet) aggresjon Når en normalt vennlig katt gir seg på eieren sin, biter og klorer, føles det opprørende. Spesielt hvis kattens angrep er urettmessig. Artiklar
Vanlige atferdsforstyrrelser hos katt Hvis en katt plutselig avviker fra sin normale atferd, kan den bakomliggende årsaken være at den er syk. Eieren bør i første omgang ta kontakt med veterinæren. Artiklar
Skrekkaggresjon En aggresjon trenger ikke alltid å være fordi katten er sint. Den kan komme både på grunn av redsel eller som forsvar. Artiklar
Smerteaggresjon Mange eldre katter har ofte kronisk leddverk, stivhet eller skader som gjør dem mindre tolerante ved håndtering. Artiklar