Rotasjon under fallet

Når fallet begynner med kroppen opp ned, starter en automatisk snureaksjon i kroppens hodeende. Først roteres hodet til riktig plass, forbeina føres opp for å beskytte ansiktet mot slag. Siden snus den øvre delen av ryggraden, slik at den fremre delen av kroppen kommer på linje med hodet. Til slutt bøyes bakbeina, slik at alle fire beina er klare før nedslaget. Samtidig snus bakkroppen rundt, slik at hele kroppen blir vendt den rette veien.

Nedslaget

Straks før nedslaget strekker katten ut alle fire beina og krummer samtidig ryggen, slik at kraften i nedslaget reduseres. Halen roterer hele tiden og virker som motvekt.

Den her snuoperasjonen går meget raskt – en åttendedels sekund ser det ut til å ta.

Skader ved fall fra høyde

En sikker landing fra en høyde større enn 18 meter er uvanlig. Skader ved fall er ofte kjeve- eller beinbrudd og av og til en sprukket urinblære avhengig av hvor mye den er fylt. I Guinness Rekordbok fortelles det om en katt som overlevde et fall fra nesten 37 meters høyde!

Kattens ni liv

I gamle dager anså man at tallet ni var meget lykkebringende. Det var treenighetens treenighet. Da katter er kjent for sin seighet, utholdenhet og evne til å klare seg unna ulykker, lå tanken nær for hånden at katten måtte ha mer enn ett liv. Påstanden brukes flittig den dag i dag.