Alder ved kastrering

Hvor gammel skal katten være før man kastrerer den?

Svar fra veterinæren:
Mange katter blir kjønnsmodne ved cirka 6 måneders alder, men noen raser først flere måneder senere. I Sverige har vi en anbefaling om å kastrere katter når de har oppnådd seks måneders alder, da pleier de fleste å bli kjønnsmodne. I utlandet kastrerer man ofte kattene tidligere.

Før og etter kastreringen

Jeg lurer på hva som er viktig å tenke på før og etter kastreringen av en hannkatt? Trenger katten noen spesiell pleie dagene etter?

Svar fra veterinæren:
Katten klarer seg bra etter kastreringen og veterinæren din bør gi deg instruksjoner om hvordan du skal stelle katten etter at du har kommet hjem. Den bør ikke få mat før etter 8-10 timer og du skal kontrollere at katten ikke blør fra operasjonssåret. Såret skal ikke være hovent og se stygt ut etter noen dager. Katten skal heller ikke få noe mat samme dag som den skal kastreres.

Sterilisere eller kastrere

Hva er forskjellen mellom å sterilisere og kastrere en hunnkatt?

Svar fra veterinæren:
Ved en kastrering opererer man bort eggstokker og livmor. Katten blir steril, løper ikke og kan ikke pare seg. Den mister også sin kjønnsdrift. Ved en sterilisering skjærer man av egglederne. Katten beholder da sin kjønnsdrift, kan fremdeles løpe og pare seg, men er steril.