Område: Hund Artiklar om Veterinærspørsmål

Veterinær-chat om høstens jakt Nå har vi hatt vår første veterinær-chat på Facebook. Temaet for chatten var "Jakt og hund". Her kan du lese samtlige spørsmål som kom inn og veterinær Marte Ottesens svar på dem. Artiklar