Område: Hund Artiklar om Luksasjon

Luksasjon - når hundens ledd hopper ut Luksasjon er når et ben hopper ut av leddskålen, noe som er mye mer alvorlig enn en forstuing. For å få leddet tilbake på plass kreves ganske mye muskelkraft. Artiklar