Område: Hund Artiklar om Forstuing

Forstuelse hos hund Hunder som løper i skog og mark kan sette fast foten eller få en vridning og bli halt. Ulike typer av leddskader kan oppstå, en av de vanligste er lett forstuelse. Artiklar