Område: Hund Artiklar om Bistikk

Hunder og reaksjoner på insektstikk Det fleste insektstikk gir ubetydelige reaksjoner hos hunder. Hunder som utsettes for en stor mengde veps- og bistikk kan bli veldig dårlig og trenger straks å bli behandlet. Artiklar