Område: Hund Artiklar om Agria Breed Profiles

Agria Breed Profiles Agria Breed Profiles har eksistert siden 2006, og omfattet fra starten av 79 raser. Statistikken i materialet er sammensatt av den kanadiske veterinæren og professoren i epidemiologi, Brenda Bonnett. Den første versjonen ble basert på Agrias skadestatistikk fra årene 1995-2002, og var da kun tenkt for raseklubbene. Den nye oppdaterte versjonen er forenklet og har blitt utvidet til 133 raser, og inneholder også skadestatistikk for årene 2003-2006. Artiklar