Elite er en bruksverdiforsikring som kan kjøpes i tillegg til våre livsforsikringer. Forsikringen gir deg erstatning dersom hunden din blir så syk eller skadet at den for all fremtid mister sin bruksverdi. Det gjelder for hunder som brukes i praktisk arbeid eller offisiell konkurransevirksomhet, som jakt, lydighet, agility eller tjenestehund. Det gjelder ikke utstillingshunder.

  • gir deg erstatning hvis hunden din mister sin bruksevne
  • du slipper å betale egenandel

Les vilkårene.