Agria Jakthundforsikring

Agria Jakthundforsikring er en ulykkesforsikring for jakthunderaser. Forsikringen inneholder en ferdig pakkeløsning som ikke kan kombineres med noen av Agrias andre hundeforsikringer.

I forsikringspakken inngår en veterinærforsikring med en forsikringssum på 30 000 kroner per forsikringsår. I tillegg kan utgifter til reseptbelagte medisiner og bandasjemateriell, samt rehabilitering, erstattes dersom utgiftene er knyttet til en ulykke eller skade som forsikringen erstatter, med henhodsvis 3 000 og 5 000 kroner i tillegg til det beløp som utgår fra veterinærforsikringen.

Agria Jakthund forsikringen har også en livsforsikring som kan erstatte opptil 10 000 kroner dersom hunden din dør eller blir avlivet som følge av en ulykke eller skade. Det samme gjelder dersom hunden blir borte eller stjålet og ikke blir funnet innen tre måneder.

Forsikringen har en fast egenandel på 2 000 kroner og en bevegelig egenandel på 15 %. Den faste egenandelen betaler du bare én gang i løpet av en egenandelsperiode som er på 125 dager regnet fra og med dagen for det første veterinærbesøket som du søker erstatning fra. Dersom hunden har flere veterinærbesøk i denne perioden, betaler du altså bare den faste egenandelen én gang. Den bevegelige egenandelen, trekkes ved hver erstatningsbar kostnad.

  • Kan kun tegnes for jakthundraser
  • Veterinærforsikring med en forsikringssum på 30 000 kroner per forsikringsår
  • Medisin og rehabilitering kan erstattes med ytterlige 6 000 og 6 000 kroner
  • Livsforsikringssum på 10 000 kroner

Er du interessert i å kjøpe denne forsikringen?

Kontakt din lokale forsikringsagent

Eller ring vårt kundesenter på:

24 12 40 00

Flere kontaktopplysninger finner du her