Hva inngår i forsikringen?

  • kun for jakthunderaser
  • dekning på 30 000 kroner per forsikringsår
  • medisin og rehabilitering (6 000 og 6 000 kroner)
  • livsforsikringssum (inntil 10 000 kroner)

I forsikringspakken inngår en veterinærforsikring med en forsikringssum på 30 000 kroner per forsikringsår. I tillegg kan utgifter til reseptbelagte medisiner og bandasjemateriell, samt rehabilitering, erstattes dersom utgiftene er knyttet til en ulykke eller skade som forsikringen erstatter.

Livsforsikringen på sin side kan erstatte opptil 10 000 kroner dersom hunden dør eller blir avlivet som følge av en ulykke eller skade. Det samme gjelder dersom hunden blir borte eller stjålet og ikke blir funnet innen tre måneder.

Hva slags egenandeler er det?

Forsikringen har en fast egenandel på 2 000 kroner og en bevegelig egenandel på 15 %. Den faste egenandelen betaler du bare én gang i løpet av en egenandelsperiode som er på 125 dager regnet fra og med dagen for det første veterinærbesøket som du søker erstatning fra. Dersom hunden har flere veterinærbesøk i denne perioden, betaler du altså bare den faste egenandelen én gang. Den bevegelige egenandelen, trekkes ved hver erstatningsbar kostnad.