Hva inngår i forsikringen?

  • kun for jakthunderaser
  • dekning på 30 000 kroner per forsikringsår
  • medisin og rehabilitering (6 000 og 6 000 kroner)
  • dekker visse leddsykdommer
  • livsforsikringssum (10 000 kroner)

I forsikringspakken inngår en veterinærforsikring med en forsikringssum på 30 000 kroner per forsikringsår. I tillegg kan utgifter til reseptbelagte medisiner og bandasjemateriell, samt rehabilitering, erstattes dersom utgiftene er knyttet til en ulykke eller skade som forsikringen erstatter. 

Livsforsikringen på sin side kan erstatte opptil 10 000 kroner dersom hunden dør eller blir avlivet som følge av en ulykke eller skade. Det samme gjelder dersom hunden blir borte eller stjålet og ikke blir funnet innen tre måneder.

Forsikringen opphører det året hunden fyller 10 år.

Hva slags egenandeler er det?

Forsikringen har en fast egenandel på 2 000 kroner og en bevegelig egenandel på 15 %. Den faste egenandelen betaler du kun én gang i løpet av en egenandelsperiode på 125 dager. Den bevegelige egenandelen trekkes hver gang.

Egenandelsperioden starter den datoen du har første utgift hos veterinæren. En forutsetning er at kostnaden omfattes av forsikringen. Dersom hunden din har flere veterinærbesøk i denne perioden, betaler du altså den faste egenandelen kun én gang. Det trenger ikke å være samme skade- eller sykdomstilfelle.